1
لطفا کمی صبر کنید !!

صمد


مرفاوی

۶۹۹ عکس
پیکان 0 - 0 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 00-99
پیکان 0 - 0 استقلال
۱۳۹۹-۰۹-۱۱
عکاس :
اشخاص :
پرویز مظلومی صمد مرفاوی حنیف عمران زاده سعید عزیزیاناستقلال 1 - 0 ماشین سازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 00-99
استقلال 1 - 0 ماشین سازی تبریز
۱۳۹۹-۰۹-۰۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
صمد مرفاوی وریا غفوریاستقلال 1 - 0 ماشین سازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 00-99
استقلال 1 - 0 ماشین سازی تبریز
۱۳۹۹-۰۹-۰۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
صمد مرفاوی وریا غفوریاستقلال 1 - 0 ماشین سازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 00-99
استقلال 1 - 0 ماشین سازی تبریز
۱۳۹۹-۰۹-۰۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
صمد مرفاویاستقلال 1 - 0 ماشین سازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 00-99
استقلال 1 - 0 ماشین سازی تبریز
۱۳۹۹-۰۹-۰۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
صمد مرفاویاستقلال 1 - 0 ماشین سازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 00-99
استقلال 1 - 0 ماشین سازی تبریز
۱۳۹۹-۰۹-۰۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
صمد مرفاوی عارف غلامی مسعود ریگیاستقلال 2 - 0 مس رفسنجان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 00-99
استقلال 2 - 0 مس رفسنجان
۱۳۹۹-۰۸-۱۷
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
صمد مرفاویاستقلال 2 - 0 مس رفسنجان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 00-99
استقلال 2 - 0 مس رفسنجان
۱۳۹۹-۰۸-۱۷
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
صمد مرفاویاستقلال 2 - 0 مس رفسنجان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 00-99
استقلال 2 - 0 مس رفسنجان
۱۳۹۹-۰۸-۱۷
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
صمد مرفاویاستقلال 2 - 0 مس رفسنجان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 00-99
استقلال 2 - 0 مس رفسنجان
۱۳۹۹-۰۸-۱۷
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
صمد مرفاویاستقلال 2 - 0 مس رفسنجان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 00-99
استقلال 2 - 0 مس رفسنجان
۱۳۹۹-۰۸-۱۷
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
آرش برهانی حنیف عمران زاده صمد مرفاویاستقلال 2 - 0 مس رفسنجان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 00-99
استقلال 2 - 0 مس رفسنجان
۱۳۹۹-۰۸-۱۷
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
صمد مرفاویاستقلال 2 - 0 مس رفسنجان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 00-99
استقلال 2 - 0 مس رفسنجان
۱۳۹۹-۰۸-۱۷
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
صمد مرفاویاستقلال 2 - 0 مس رفسنجان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 00-99
استقلال 2 - 0 مس رفسنجان
۱۳۹۹-۰۸-۱۷
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
صمد مرفاویاستقلال 2 - 0 مس رفسنجان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 00-99
استقلال 2 - 0 مس رفسنجان
۱۳۹۹-۰۸-۱۷
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
صمد مرفاویاستقلال 2 - 0 مس رفسنجان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 00-99
استقلال 2 - 0 مس رفسنجان
۱۳۹۹-۰۸-۱۷
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حنیف عمران زاده صمد مرفاوینفت تهران 1 - 2 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
نفت تهران 1 - 2 صبا
۱۳۹۶-۰۲-۰۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
صمد مرفاوینفت تهران 1 - 2 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
نفت تهران 1 - 2 صبا
۱۳۹۶-۰۲-۰۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی دایی صمد مرفاوینفت تهران 1 - 2 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
نفت تهران 1 - 2 صبا
۱۳۹۶-۰۲-۰۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
صمد مرفاوینفت تهران 1 - 2 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
نفت تهران 1 - 2 صبا
۱۳۹۶-۰۲-۰۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
صمد مرفاوینفت تهران 1 - 2 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
نفت تهران 1 - 2 صبا
۱۳۹۶-۰۲-۰۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی دایی صمد مرفاوی عباس دارابینفت تهران 1 - 2 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
نفت تهران 1 - 2 صبا
۱۳۹۶-۰۲-۰۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی دایی صمد مرفاویاستقلال 2 - 1 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال - صبا
۱۳۹۶-۰۱-۲۶
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
محمد خرمگاه علیرضا منصوریان صمد مرفاوی عباس دارابیاستقلال 2 - 1 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال - صبا
۱۳۹۶-۰۱-۲۶
عکاس :
اشخاص :
صمد مرفاوی کیوان امراییاستقلال 2 - 1 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال - صبا
۱۳۹۶-۰۱-۲۶
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
فرشید اسماعیلی میثم مجیدی صمد مرفاویاستقلال 2 - 1 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال - صبا
۱۳۹۶-۰۱-۲۶
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
محمد خرمگاه علیرضا منصوریان صمد مرفاوی عباس دارابی کریم بوستانیاستقلال 2 - 1 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال - صبا
۱۳۹۶-۰۱-۲۶
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
عباس دارابی صمد مرفاوی کریم بوستانی سیدحسن مومنی حسین گنجیان مرتضی کاشی غلامرضا ملکیاستقلال 2 - 1 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال - صبا
۱۳۹۶-۰۱-۲۶
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
اميد جهانبخش صمد مرفاویاستقلال 2 - 1 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال - صبا
۱۳۹۶-۰۱-۲۶
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
محمد خرمگاه علیرضا منصوریان صمد مرفاوی عباس دارابیاستقلال 2 - 1 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال - صبا
۱۳۹۶-۰۱-۲۶
عکاس :
اشخاص :
صمد مرفاوی کیوان امراییاستقلال 2 - 1 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال - صبا
۱۳۹۶-۰۱-۲۶
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
صمد مرفاویاستقلال 2 - 1 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال - صبا
۱۳۹۶-۰۱-۲۶
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
محمد خرمگاه سیدمهدی حسینی صمد مرفاوی سید مهدی رحمتی بهنام برزایاستقلال 2 - 1 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال - صبا
۱۳۹۶-۰۱-۲۶
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
محمد خرمگاه علیرضا منصوریان صمد مرفاوی عباس دارابیاستقلال 2 - 1 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال - صبا
۱۳۹۶-۰۱-۲۶
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
علیرضا منصوریان صمد مرفاویاستقلال 2 - 1 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال - صبا
۱۳۹۶-۰۱-۲۶
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
سیدمهدی حسینی سید مهدی رحمتی مهرداد بایرامی صمد مرفاویاستقلال 2 - 1 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
استقلال - صبا
۱۳۹۶-۰۱-۲۶
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
مدد جباری بهنام برزای رضا عنایتی صمد مرفاوی خسرو حیدری سیدمجید حسینی علی چینی سیدحسین حسینیسایپا 0 - 0 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سایپا 0 - 0 صبا
۱۳۹۵-۱۱-۲۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
صمد مرفاوی حامد لکسایپا 0 - 0 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سایپا 0 - 0 صبا
۱۳۹۵-۱۱-۲۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
ایوب کلانتری فرشاد فلاحت زاده حامد لک صمد مرفاویسایپا 0 - 0 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سایپا 0 - 0 صبا
۱۳۹۵-۱۱-۲۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
صمد مرفاویسایپا 0 - 0 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سایپا 0 - 0 صبا
۱۳۹۵-۱۱-۲۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
صمد مرفاویسایپا 0 - 0 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سایپا 0 - 0 صبا
۱۳۹۵-۱۱-۲۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
صمد مرفاویسایپا 0 - 0 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سایپا 0 - 0 صبا
۱۳۹۵-۱۱-۲۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
صمد مرفاویسایپا 0 - 0 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سایپا 0 - 0 صبا
۱۳۹۵-۱۱-۲۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
صمد مرفاویسایپا 0 - 0 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سایپا 0 - 0 صبا
۱۳۹۵-۱۱-۲۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
صمد مرفاویسایپا 0 - 0 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
سایپا 0 - 0 صبا
۱۳۹۵-۱۱-۲۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
صمد مرفاویذوب آهن اصفهان 0 - 1 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
ذوب آهن اصفهان 0 - 1 صبا
۱۳۹۵-۱۱-۱۴
عکاس :
اشخاص :
صمد مرفاویذوب آهن اصفهان 0 - 1 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
ذوب آهن اصفهان 0 - 1 صبا
۱۳۹۵-۱۱-۱۴
عکاس :
اشخاص :
عباس دارابی صمد مرفاوی کریم بوستانی سیدحسن مومنیذوب آهن اصفهان 0 - 1 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
ذوب آهن اصفهان 0 - 1 صبا
۱۳۹۵-۱۱-۱۴
عکاس :
اشخاص :
عباس دارابی صمد مرفاوی کریم بوستانیذوب آهن اصفهان 0 - 1 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
ذوب آهن اصفهان 0 - 1 صبا
۱۳۹۵-۱۱-۱۴
عکاس :
اشخاص :
صمد مرفاویذوب آهن اصفهان 0 - 1 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
ذوب آهن اصفهان 0 - 1 صبا
۱۳۹۵-۱۱-۱۴
عکاس :
اشخاص :
عباس دارابی صمد مرفاوی کریم بوستانیذوب آهن اصفهان 0 - 1 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
ذوب آهن اصفهان 0 - 1 صبا
۱۳۹۵-۱۱-۱۴
عکاس :
اشخاص :
صمد مرفاویلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
صبا 0 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۵-۱۱-۰۹
عکاس :
اشخاص :
صمد مرفاویلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
صبا 0 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۵-۱۱-۰۹
عکاس :
اشخاص :
صمد مرفاویصبا 0 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 96-95
صبا 0 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۵-۱۱-۰۹
عکاس :
اشخاص :
صمد مرفاوی