1
لطفا کمی صبر کنید !!

حسین


کاظمی

۱۹۹۱ عکس
هوادار 3 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 00-99
هوادار 3 - 2 پارس جنوبی جم
۱۳۹۹-۱۰-۰۸
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
رضا عنایتی حسین کاظمی سید آرش محمدیانهوادار 3 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 00-99
هوادار 3 - 2 پارس جنوبی جم
۱۳۹۹-۱۰-۰۸
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
رضا عنایتی حسین کاظمیهوادار 3 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 00-99
هوادار 3 - 2 پارس جنوبی جم
۱۳۹۹-۱۰-۰۸
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین کاظمیهوادار 3 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 00-99
هوادار 3 - 2 پارس جنوبی جم
۱۳۹۹-۱۰-۰۸
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین کاظمیسایپا 3 - 0 فجر سپاسی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
سایپا 3 - 0 فجر سپاسی شیراز
۱۳۹۲-۰۱-۱۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین کاظمی بابک لطیفیسایپا 3 - 0 فجر سپاسی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
سایپا 3 - 0 فجر سپاسی شیراز
۱۳۹۲-۰۱-۱۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین کاظمیسایپا 3 - 0 فجر سپاسی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
سایپا 3 - 0 فجر سپاسی شیراز
۱۳۹۲-۰۱-۱۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین کاظمیسایپا 3 - 0 فجر سپاسی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
سایپا 3 - 0 فجر سپاسی شیراز
۱۳۹۲-۰۱-۱۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین کاظمی بابک لطیفیسایپا 3 - 0 فجر سپاسی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
سایپا 3 - 0 فجر سپاسی شیراز
۱۳۹۲-۰۱-۱۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین کاظمیسایپا 3 - 0 فجر سپاسی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
سایپا 3 - 0 فجر سپاسی شیراز
۱۳۹۲-۰۱-۱۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین کاظمی احمد صالحی خالد شفیعیسایپا 3 - 0 فجر سپاسی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
سایپا 3 - 0 فجر سپاسی شیراز
۱۳۹۲-۰۱-۱۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین کاظمیسایپا 3 - 0 فجر سپاسی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
سایپا 3 - 0 فجر سپاسی شیراز
۱۳۹۲-۰۱-۱۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین کاظمیسایپا 3 - 0 فجر سپاسی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
سایپا 3 - 0 فجر سپاسی شیراز
۱۳۹۲-۰۱-۱۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین کاظمیسایپا 3 - 0 فجر سپاسی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
سایپا 3 - 0 فجر سپاسی شیراز
۱۳۹۲-۰۱-۱۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین کاظمیسایپا 3 - 0 فجر سپاسی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
سایپا 3 - 0 فجر سپاسی شیراز
۱۳۹۲-۰۱-۱۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین کاظمینفت تهران 2 - 1 فجر سپاسی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
نفت تهران 2 - 1 فجر سپاسی شیراز
۱۳۹۱-۱۲-۲۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین کاظمیفجر سپاسی 0 - 5 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
فجر سپاسی شیراز 0 - 5 استقلال
۱۳۹۱-۱۱-۲۷
عکاس :
اشخاص :
حسین کاظمی امیر قلعه نوییفجر سپاسی 0 - 5 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
فجر سپاسی شیراز 0 - 5 استقلال
۱۳۹۱-۱۱-۲۷
عکاس :
اشخاص :
حسین کاظمیفجر سپاسی 0 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
فجر سپاسی شیراز 0 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۱-۱۰-۱۰
عکاس :
اشخاص :
حسین کاظمی وحید شیخ ویسی امید خلیلی ارجمندیفجر سپاسی 0 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
فجر سپاسی شیراز 0 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۱-۱۰-۱۰
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
حسین کاظمی رضا محمدیفجر سپاسی 0 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
فجر سپاسی شیراز 0 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۱-۱۰-۱۰
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
حسین کاظمی جواد شرفی حسن کامرانی فر حسین شمس محمدی محسن قهرمانیفجر سپاسی 0 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
فجر سپاسی شیراز 0 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۱-۱۰-۱۰
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
حسن کامرانی فر علی کریمی حسین کاظمی جواد شرفی غلام آموزگار محسن قهرمانیفجر سپاسی 0 - 2 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
فجر سپاسی شیراز 0 - 2 پرسپولیس
۱۳۹۱-۱۰-۱۰
عکاس :
اشخاص :
حسین کاظمی فرشاد احمدزادهپیکان 0 - 0 مس كرمان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پیکان 0 - 0 مس کرمان
۱۳۹۱-۰۷-۲۹
عکاس :
اشخاص :
حسین کاظمیپیکان 0 - 0 مس كرمان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پیکان 0 - 0 مس کرمان
۱۳۹۱-۰۷-۲۹
عکاس :
اشخاص :
حسین کاظمی علیرضا میرشفیعیانپیکان 0 - 0 مس كرمان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پیکان 0 - 0 مس کرمان
۱۳۹۱-۰۷-۲۹
عکاس :
اشخاص :
حسین کاظمی علیرضا میرشفیعیانپیکان 0 - 0 مس كرمان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پیکان 0 - 0 مس کرمان
۱۳۹۱-۰۷-۲۹
عکاس :
اشخاص :
حسین کاظمی صادق گشنیمس كرمان 0 - 0 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
مس کرمان 0 - 0 استقلال
۱۳۹۱-۰۵-۱۷
عکاس :
اشخاص :
پژمان منتظری حسین کاظمی امین منوچهری ایوان پتروویچ امیرحسین صادقیمس كرمان 0 - 0 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
مس کرمان 0 - 0 استقلال
۱۳۹۱-۰۵-۱۷
عکاس :
اشخاص :
حسین کاظمی امیر قلعه نوییمس كرمان 0 - 0 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
مس کرمان 0 - 0 استقلال
۱۳۹۱-۰۵-۱۷
عکاس :
اشخاص :
فرهاد سالارپور حسین کاظمیمس كرمان 0 - 0 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
مس کرمان 0 - 0 استقلال
۱۳۹۱-۰۵-۱۷
عکاس :
اشخاص :
حسین کاظمیمس كرمان 0 - 0 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
مس کرمان 0 - 0 استقلال
۱۳۹۱-۰۵-۱۷
عکاس :
اشخاص :
حسین کاظمیراه آهن 4 - 1 شاهين بوشهر
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
راه آهن 4 - 1 شاهين بوشهر
۱۳۹۱-۰۲-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین کاظمی علی داییراه آهن 4 - 1 شاهين بوشهر
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
راه آهن 4 - 1 شاهين بوشهر
۱۳۹۱-۰۲-۲۲
عکاس :
اشخاص :
حسین کاظمی صادق بارانیراه آهن 4 - 1 شاهين بوشهر
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
راه آهن 4 - 1 شاهين بوشهر
۱۳۹۱-۰۲-۲۲
عکاس :
اشخاص :
حسین کاظمی ژلیکو میاچ علی دایی مجتبی شیریراه آهن 4 - 1 شاهين بوشهر
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
راه آهن 4 - 1 شاهين بوشهر
۱۳۹۱-۰۲-۲۲
عکاس :
اشخاص :
علی امیری صادق بارانی مهرداد کفشگری حسن رودباریان حسین کاظمیراه آهن 4 - 1 شاهين بوشهر
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
راه آهن 4 - 1 شاهين بوشهر
۱۳۹۱-۰۲-۲۲
عکاس :
اشخاص :
حسین کاظمی علی دایی مجتبی شیریپرسپولیس 3 - 4 راه آهن
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
پرسپولیس 3 - 4 راه آهن
۱۳۹۱-۰۲-۱۷
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
فرشید کریمی ایمون زاید جواد کاظمیان حسین کاظمیپرسپولیس 3 - 4 راه آهن
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
پرسپولیس 3 - 4 راه آهن
۱۳۹۱-۰۲-۱۷
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حسین کاظمی بهادر عبدیپرسپولیس 3 - 4 راه آهن
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
پرسپولیس 3 - 4 راه آهن
۱۳۹۱-۰۲-۱۷
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین کاظمی ایمون زایدپرسپولیس 3 - 4 راه آهن
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
پرسپولیس 3 - 4 راه آهن
۱۳۹۱-۰۲-۱۷
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
جواد کاظمیان محسن ترکی فرشید کریمی مهدی زارعی حسین کاظمیپرسپولیس 3 - 4 راه آهن
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
پرسپولیس 3 - 4 راه آهن
۱۳۹۱-۰۲-۱۷
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
ایمون زاید فرشید کریمی جواد کاظمیان حسین کاظمیپرسپولیس 3 - 4 راه آهن
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
پرسپولیس 3 - 4 راه آهن
۱۳۹۱-۰۲-۱۷
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
حسین کاظمی ایمون زاید