1
لطفا کمی صبر کنید !!

پرسپولیس 0 - 0 نفت مسجد سلیمان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
پرسپولیس 0 - 0 نفت مسجد سلیمان
۱۳۹۷-۰۵-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
کوروش بختیاری زادهپرسپولیس 0 - 0 نفت مسجد سلیمان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
پرسپولیس 0 - 0 نفت مسجد سلیمان
۱۳۹۷-۰۵-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
کوروش بختیاری زادهپرسپولیس 0 - 0 نفت مسجد سلیمان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
پرسپولیس 0 - 0 نفت مسجد سلیمان
۱۳۹۷-۰۵-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
بهمن روشنایی کوروش بختیاری زادهنفت مسجد سلیمان 0 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
نفت مسجد سلیمان 0 - 0 فولاد خوزستان
۱۳۹۷-۰۵-۱۹
عکاس :
اشخاص :
کوروش بختیاری زادهنفت مسجد سلیمان 0 - 0 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
نفت مسجد سلیمان 0 - 0 تراکتورسازی تبریز
۱۳۹۷-۰۵-۰۵
عکاس :
اشخاص :
کوروش بختیاری زاده بهروز مکوندینفت مسجد سلیمان 0 - 0 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
نفت مسجد سلیمان 0 - 0 تراکتورسازی تبریز
۱۳۹۷-۰۵-۰۵
عکاس :
اشخاص :
کوروش بختیاری زاده بهروز مکوندی عبدالله ویسینفت مسجد سلیمان 0 - 0 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
نفت مسجد سلیمان 0 - 0 تراکتورسازی تبریز
۱۳۹۷-۰۵-۰۵
عکاس :
اشخاص :
کوروش بختیاری زاده بهروز مکوندی عبدالله ویسیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
فولاد خوزستان 3 - 2 استقلال اهواز
۱۳۹۵-۰۲-۱۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
کوروش بختیاری زادهلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
فولاد خوزستان 3 - 2 استقلال اهواز
۱۳۹۵-۰۲-۱۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
کوروش بختیاری زادهلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
استقلال 3 - 0 فولاد خوزستان
۱۳۹۵-۰۲-۰۳
عکاس :
اشخاص :
کوروش بختیاری زادهلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
استقلال 3 - 0 فولاد خوزستان
۱۳۹۵-۰۲-۰۳
عکاس :
اشخاص :
کوروش بختیاری زادهلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
جلسه تمرینی تیم فوتبال فولاد خوزستان
۱۳۹۵-۰۱-۱۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
کوروش بختیاری زادهلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
فولاد خوزستان 1 - 0 سایپا
۱۳۹۴-۱۲-۱۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
کوروش بختیاری زادهلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
فولاد خوزستان 1 - 0 سایپا
۱۳۹۴-۱۲-۱۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
کوروش بختیاری زادهلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
فولاد خوزستان 1 - 0 سایپا
۱۳۹۴-۱۲-۱۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
کوروش بختیاری زادهلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
فولاد خوزستان 1 - 0 سایپا
۱۳۹۴-۱۲-۱۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
کوروش بختیاری زادهلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
فولاد خوزستان 1 - 0 سایپا
۱۳۹۴-۱۲-۱۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
کوروش بختیاری زادهلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
ذوب آهن اصفهان 1 - 1 فولاد خوزستان
۱۳۹۴-۱۱-۲۹
عکاس :
اشخاص :
کوروش بختیاری زاده علیرضا کاه کشلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
پرسپولیس 1 - 0 فولاد خوزستان
۱۳۹۴-۱۱-۲۳
عکاس :
اشخاص :
کوروش بختیاری زاده جهانبخش داراب پور کرونو ملاد رندولیچلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
پرسپولیس 1 - 0 فولاد خوزستان
۱۳۹۴-۱۱-۲۳
عکاس :
اشخاص :
کوروش بختیاری زادهلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
پرسپولیس 1 - 0 فولاد خوزستان
۱۳۹۴-۱۱-۲۳
عکاس :
اشخاص :
کوروش بختیاری زاده دراگان اسکوکیچلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
فولاد خوزستان 1 - 0 سپاهان
۱۳۹۴-۱۱-۱۸
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
کوروش بختیاری زادهلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
فولاد خوزستان 1 - 0 سپاهان
۱۳۹۴-۱۱-۱۸
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
کوروش بختیاری زادهلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
جلسه تمرینی تیم فوتبال فولاد خوزستان
۱۳۹۴-۱۱-۱۷
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
کوروش بختیاری زادهلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
جلسه تمرینی تیم فوتبال فولاد خوزستان
۱۳۹۴-۱۱-۱۷
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
کوروش بختیاری زادهلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
جلسه تمرینی تیم فوتبال فولاد خوزستان
۱۳۹۴-۱۱-۱۷
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
کوروش بختیاری زادهلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
جلسه تمرینی تیم فوتبال فولاد خوزستان
۱۳۹۴-۱۱-۱۷
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
کوروش بختیاری زادهلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
جلسه تمرینی تیم فوتبال فولاد خوزستان
۱۳۹۴-۱۱-۱۷
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
کوروش بختیاری زادهلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
جلسه تمرینی تیم فوتبال فولاد خوزستان
۱۳۹۴-۱۱-۱۷
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
کوروش بختیاری زادهلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
جلسه تمرینی تیم فوتبال فولاد خوزستان
۱۳۹۴-۱۱-۱۷
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
کوروش بختیاری زادهلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
جلسه تمرینی تیم فوتبال فولاد خوزستان
۱۳۹۴-۱۱-۱۷
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
کوروش بختیاری زادهلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
جلسه تمرینی تیم فوتبال فولاد خوزستان
۱۳۹۴-۱۱-۱۷
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
کوروش بختیاری زادهلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
جلسه تمرینی تیم فوتبال فولاد خوزستان
۱۳۹۴-۱۱-۱۷
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
کوروش بختیاری زادهلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
جلسه تمرینی تیم فوتبال فولاد خوزستان
۱۳۹۴-۱۱-۱۷
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
کوروش بختیاری زادهلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
جلسه تمرینی تیم فوتبال فولاد خوزستان
۱۳۹۴-۱۱-۱۷
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
کوروش بختیاری زادهلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
استقلال خوزستان 0 - 1 فولاد خوزستان
۱۳۹۴-۱۱-۰۹
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
کوروش بختیاری زادهلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
استقلال خوزستان 0 - 1 فولاد خوزستان
۱۳۹۴-۱۱-۰۹
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
کوروش بختیاری زادهلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
استقلال خوزستان 0 - 1 فولاد خوزستان
۱۳۹۴-۱۱-۰۹
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
کوروش بختیاری زادهلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
فولاد خوزستان 1 - 0 پدیده مشهد
۱۳۹۴-۱۰-۱۰
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
کوروش بختیاری زادهلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
فولاد خوزستان 1 - 0 پدیده مشهد
۱۳۹۴-۱۰-۱۰
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
کوروش بختیاری زاده رضا مهاجریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
فولاد خوزستان 1 - 0 پدیده مشهد
۱۳۹۴-۱۰-۱۰
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
کوروش بختیاری زاده رضا مهاجریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 95-94
راه آهن 1 - 1 فولاد خوزستان
۱۳۹۴-۱۰-۰۵
عکاس :
اشخاص :
کوروش بختیاری زاده