1
لطفا کمی صبر کنید !!

بهروز


عباسی

۲۶۹ عکس
فولاد خوزستان 1 - 0 الفاتح عربستان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2014
فولاد خوزستان 1 - 0 الفاتح عربستان
۱۳۹۲-۱۲-۲۰
عکاس :
اشخاص :
مهدی نوری محمدعلی فتحی سروش رفیعی بهروز عباسیاستقلال 2 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
استقلال 2 - 0 فولاد خوزستان
۱۳۹۲-۰۸-۰۳
عکاس :
اشخاص :
بهروز عباسیپرسپولیس 3 - 1 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
پرسپولیس 3 - 1 فولاد خوزستان
۱۳۹۲-۰۶-۰۸
عکاس :
اشخاص :
بهروز عباسیپرسپولیس 3 - 1 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
پرسپولیس 3 - 1 فولاد خوزستان
۱۳۹۲-۰۶-۰۸
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
بهروز عباسی فرزاد حاتمیپرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
۱۳۹۱-۱۱-۱۱
عکاس :
اشخاص :
بهروز عباسیپرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
۱۳۹۱-۱۱-۱۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
بهروز عباسیپرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پرسپولیس 0 - 0 فولاد خوزستان
۱۳۹۱-۱۱-۱۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
مهدی امیرآبادی بهروز عباسیاستقلال 2 - 3 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
استقلال 2 - 3 فولاد خوزستان
۱۳۹۱-۰۹-۰۸
عکاس :
اشخاص :
بهروز عباسیپرسپولیس 2 - 1 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پرسپولیس 2 - 1 فولاد خوزستان
۱۳۹۱-۰۴-۲۲
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
اسماعیل شریفات بهروز عباسیپرسپولیس 2 - 1 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 92-91
پرسپولیس 2 - 1 فولاد خوزستان
۱۳۹۱-۰۴-۲۲
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
بهروز عباسیاستقلال 2 - 1 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
استقلال 2 - 1 فولاد خوزستان
۱۳۹۰-۱۱-۰۵
عکاس :
اشخاص :
بهروز عباسی محمدرشید مظاهریاستقلال 2 - 1 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
استقلال 2 - 1 فولاد خوزستان
۱۳۹۰-۱۱-۰۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
بهروز عباسینفت تهران 1 - 3 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
نفت تهران 1 - 3 فولاد خوزستان
۱۳۹۰-۱۰-۲۵
عکاس :
اشخاص :
علیرضا سلیمی بهروز عباسیپرسپولیس 1 - 1 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
پرسپولیس 1 - 1 فولاد خوزستان
۱۳۹۰-۰۹-۲۸
عکاس :
اشخاص :
بهروز عباسیپرسپولیس 1 - 1 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
پرسپولیس 1 - 1 فولاد خوزستان
۱۳۹۰-۰۹-۲۸
عکاس :
اشخاص :
بهروز عباسی اکبر مرادیپرسپولیس 3 - 1 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 90-89
پرسپولیس 3 - 1 فولاد خوزستان
۱۳۸۹-۱۲-۰۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
آرش افشین مجید جلالی بهروز عباسیپرسپولیس 3 - 1 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 90-89
پرسپولیس 3 - 1 فولاد خوزستان
۱۳۸۹-۱۲-۰۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
نعیم سعداوی سعید جوشش بهروز عباسیاستقلال 1 - 2 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 90-89
استقلال 1 - 2 فولاد خوزستان
۱۳۸۹-۰۵-۰۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
رضا نوروزی نعیم سعداوی بهروز عباسیاستقلال 1 - 2 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 90-89
استقلال 1 - 2 فولاد خوزستان
۱۳۸۹-۰۵-۰۹
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
رضا نوروزی نعیم سعداوی بهروز عباسیاستقلال 1 - 2 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 90-89
استقلال 1 - 2 فولاد خوزستان
۱۳۸۹-۰۵-۰۹
عکاس :
اشخاص :
مهرداد جماعتی اکبر مرادی بهروز عباسیاستقلال 1 - 2 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 90-89
استقلال 1 - 2 فولاد خوزستان
۱۳۸۹-۰۵-۰۹
عکاس :
اشخاص :
مجید جلالی نعیم سعداوی بهروز عباسی