1
لطفا کمی صبر کنید !!

لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 94-93
سایپا 2 - 2 سپاهان
۱۳۹۳-۰۸-۳۰
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
احمد خدادادنفت تهران 2 - 2 شاهين بوشهر
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 90-89
نفت تهران 2 - 2 شاهين بوشهر
۱۳۸۹-۰۹-۱۳
عکاس :
اشخاص :
منصور قنبرزاده حسین فرکی احمد خداداد میربهرام میرشبیانینفت تهران 2 - 2 شاهين بوشهر
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 90-89
نفت تهران 2 - 2 شاهين بوشهر
۱۳۸۹-۰۹-۱۳
عکاس :
اشخاص :
احمد خداداد ناصر فریادشیران میربهرام میرشبیانینفت تهران 2 - 2 شاهين بوشهر
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 90-89
نفت تهران 2 - 2 شاهين بوشهر
۱۳۸۹-۰۹-۱۳
عکاس :
اشخاص :
احمد خداداد