1
لطفا کمی صبر کنید !!

محمود


کریمی

۲۴۱ عکس
سایپا 1 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 1 سپاهان
۱۳۹۶-۱۰-۰۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
محمود کریمیسایپا 1 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 1 سپاهان
۱۳۹۶-۱۰-۰۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
محمود کریمیسایپا 1 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 1 سپاهان
۱۳۹۶-۱۰-۰۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
محمود کریمیسایپا 1 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 1 سپاهان
۱۳۹۶-۱۰-۰۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
محمود کریمیسایپا 1 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سایپا 1 - 1 سپاهان
۱۳۹۶-۱۰-۰۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
محمود کریمیاستقلال 3 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
استقلال 3 - 0 سپاهان
۱۳۹۶-۰۹-۱۵
عکاس :
اشخاص :
مهدی اخوان طباخ زلاتکو کرانچکار محمود کریمی مهدی صدیقی ناصر ملارضااستقلال 3 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
استقلال 3 - 0 سپاهان
۱۳۹۶-۰۹-۱۵
عکاس :
اشخاص :
مهدی اخوان طباخ زلاتکو کرانچکار رضا چلنگر محمود کریمی مهدی صدیقیسپاهان 1 - 1 استقلال خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سپاهان 1 - 1 استقلال خوزستان
۱۳۹۶-۰۹-۰۹
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
محمود کریمیسپاهان 1 - 1 استقلال خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سپاهان 1 - 1 استقلال خوزستان
۱۳۹۶-۰۹-۰۹
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
محمود کریمیصنعت نفت آبادان 3 - 2 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
صنعت نفت آبادان 3 - 2 سپاهان
۱۳۹۶-۰۹-۰۳
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
لوسیانو پریرا مندس محمود کریمی بهنام سراج تونچی مردولیاس عباسعلی ربیعیسپاهان 3 - 0 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سپاهان 3 - 0 تراکتورسازی تبریز
۱۳۹۶-۰۸-۲۹
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
محمود کریمی رضا چلنگر زلاتکو کرانچکار مهدی اخوان طباخسپاهان 2 - 0 سیاه جامگان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سپاهان 2 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۶-۰۷-۲۰
عکاس :
اشخاص :
جلال الدین علی محمدی محمود کریمی رضا میرزایی مهدی صدیقیسپاهان 2 - 0 سیاه جامگان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سپاهان 2 - 0 سیاه جامگان
۱۳۹۶-۰۷-۲۰
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
حسین پاپی میلاد سرلک محمود کریمی جلال الدین علی محمدی رضا میرزایی مهدی صدیقینفت تهران 1 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
نفت تهران 1 - 0 سپاهان
۱۳۹۶-۰۷-۰۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
محمود کریمینفت تهران 1 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
نفت تهران 1 - 0 سپاهان
۱۳۹۶-۰۷-۰۴
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
محمود کریمینفت تهران 1 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
نفت تهران 1 - 0 سپاهان
۱۳۹۶-۰۷-۰۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محمود کریمی مهدی اخوان طباخنفت تهران 1 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
نفت تهران 1 - 0 سپاهان
۱۳۹۶-۰۷-۰۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محمود کریمینفت تهران 1 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
نفت تهران 1 - 0 سپاهان
۱۳۹۶-۰۷-۰۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
رضا چلنگر تونچی مردولیاس محمود کریمی ناصر ملارضاسپاهان 0 - 1 صنعت نفت آبادان
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 97-96
سپاهان 0 - 1 صنعت نفت آبادان
۱۳۹۶-۰۶-۱۶
عکاس :
اشخاص :
محمود کریمی رضا چلنگر زلاتکو کرانچکار تونچی مردولیاسسپاهان 0 - 1 صنعت نفت آبادان
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 97-96
سپاهان 0 - 1 صنعت نفت آبادان
۱۳۹۶-۰۶-۱۶
عکاس :
اشخاص :
محمود کریمی رضا چلنگر زلاتکو کرانچکار تونچی مردولیاسسپاهان 0 - 0 سپیدرود رشت
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سپاهان 0 - 0 سپیدرود رشت
۱۳۹۶-۰۵-۳۱
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
محمود کریمی زلاتکو کرانچکار مهدی اخوان طباخذوب آهن اصفهان 0 - 2 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
ذوب آهن اصفهان 0 - 2 سپاهان
۱۳۹۶-۰۵-۲۶
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
زلاتکو کرانچکار رضا چلنگر محمود کریمیسپاهان 1 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سپاهان 1 - 1 پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۰۵-۲۰
عکاس :
اشخاص :
محمود کریمیسپاهان 1 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سپاهان 1 - 1 پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۰۵-۲۰
عکاس :
اشخاص :
زلاتکو کرانچکار محمود کریمیسپاهان 1 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سپاهان 1 - 1 پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۰۵-۲۰
عکاس :
اشخاص :
زلاتکو کرانچکار محمود کریمی تونچی مردولیاس رضا چلنگرسپاهان 1 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سپاهان 1 - 1 پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۰۵-۲۰
عکاس :
اشخاص :
زلاتکو کرانچکار محمود کریمی تونچی مردولیاس رضا چلنگرسپاهان 1 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سپاهان 1 - 1 پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۰۵-۲۰
عکاس :
اشخاص :
زلاتکو کرانچکار محمود کریمی تونچی مردولیاس رضا چلنگرسپاهان 1 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سپاهان 1 - 1 پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۰۵-۲۰
عکاس :
اشخاص :
زلاتکو کرانچکار محمود کریمی تونچی مردولیاسسپاهان 1 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سپاهان 1 - 1 پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۰۵-۲۰
عکاس :
اشخاص :
زلاتکو کرانچکار محمود کریمی تونچی مردولیاس رضا چلنگرسپاهان 1 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سپاهان 1 - 1 پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۰۵-۲۰
عکاس :
اشخاص :
محمود کریمیسپاهان 1 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سپاهان 1 - 1 پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۰۵-۲۰
عکاس :
اشخاص :
زلاتکو کرانچکار محمود کریمی تونچی مردولیاس رضا چلنگرسپاهان 1 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سپاهان 1 - 1 پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۰۵-۲۰
عکاس :
اشخاص :
زلاتکو کرانچکار محمود کریمیسپاهان 1 - 1 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سپاهان 1 - 1 پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۰۵-۲۰
عکاس :
اشخاص :
محمود کریمیسپاهان 1 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سپاهان 1 - 1 سایپا
۱۳۹۶-۰۵-۰۶
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
محمود کریمی رضا چلنگر تونچی مردولیاس زلاتکو کرانچکارسپاهان 1 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 97-96
سپاهان 1 - 1 سایپا
۱۳۹۶-۰۵-۰۶
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
محمود کریمی رضا چلنگر تونچی مردولیاس زلاتکو کرانچکارنفت تهران 3 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 94-93
نفت تهران 3 - 0 سپاهان
۱۳۹۳-۰۵-۲۸
عکاس :
اشخاص :
محمود کریمینفت تهران 3 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 94-93
نفت تهران 3 - 0 سپاهان
۱۳۹۳-۰۵-۲۸
عکاس :
اشخاص :
محمود کریمینفت تهران 3 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 94-93
نفت تهران 3 - 0 سپاهان
۱۳۹۳-۰۵-۲۸
عکاس :
اشخاص :
محمود کریمیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل 94-93
سپاهان 3 - 1 استقلال
۱۳۹۳-۰۵-۲۳
عکاس :
اشخاص :
محمود کریمیپرسپولیس 2 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
پرسپولیس 2 - 0 سپاهان
۱۳۹۲-۱۱-۱۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
محمود کریمیپرسپولیس 2 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
پرسپولیس 2 - 0 سپاهان
۱۳۹۲-۱۱-۱۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
محمود کریمیپرسپولیس 2 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
پرسپولیس 2 - 0 سپاهان
۱۳۹۲-۱۱-۱۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
محمود کریمیپرسپولیس 2 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
پرسپولیس 2 - 0 سپاهان
۱۳۹۲-۱۱-۱۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
محمود کریمی رضا چلنگر تونچی مردولیاسپرسپولیس 2 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
پرسپولیس 2 - 0 سپاهان
۱۳۹۲-۱۱-۱۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
محمود کریمی قاسم زاغی نژادراه آهن 1 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
راه آهن 1 - 1 سپاهان
۱۳۹۲-۱۰-۲۶
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
محمود کریمیسپاهان 0 - 0 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
سپاهان 0 - 0 استقلال
۱۳۹۲-۰۹-۱۴
عکاس :
اشخاص :
محمود کریمیسپاهان 0 - 0 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
سپاهان 0 - 0 استقلال
۱۳۹۲-۰۹-۱۴
عکاس :
اشخاص :
محمود کریمیسپاهان 0 - 0 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
سپاهان 0 - 0 استقلال
۱۳۹۲-۰۹-۱۴
عکاس :
اشخاص :
محمود کریمیسپاهان 0 - 0 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
سپاهان 0 - 0 استقلال
۱۳۹۲-۰۹-۱۴
عکاس :
اشخاص :
محمود کریمیجلسه تمرینی تیم فوتبال سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
جلسه تمرینی تیم فوتبال سپاهان
۱۳۹۲-۰۹-۱۳
عکاس :
اشخاص :
محمود کریمیجلسه تمرینی تیم فوتبال سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
جلسه تمرینی تیم فوتبال سپاهان
۱۳۹۲-۰۹-۱۳
عکاس :
اشخاص :
محمود کریمینفت تهران 2 - 2 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
نفت تهران 2 - 2 سپاهان
۱۳۹۲-۰۸-۱۲
عکاس :
اشخاص :
محمود کریمی