1
لطفا کمی صبر کنید !!

پیکان 1 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
پیکان ۱ - ۰ سپاهان
۱۳۹۷-۰۱-۱۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
غلامرضا امینی زادهپیکان 1 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
پیکان ۱ - ۰ سپاهان
۱۳۹۷-۰۱-۱۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
غلامرضا امینی زادهجام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۱ - ۰ مس کرمان
۱۳۹۵-۰۸-۱۰
عکاس :
اشخاص :
غلامرضا امینی زاده عارف سعیدیان منصور ابراهیم زاده محمد خدمتیجام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۱ - ۰ مس کرمان
۱۳۹۵-۰۸-۱۰
عکاس :
اشخاص :
غلامرضا امینی زاده احسان آبیاریجام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۱ - ۰ مس کرمان
۱۳۹۵-۰۸-۱۰
عکاس :
اشخاص :
بهنام داداش وند مجید ایوبی غلامرضا امینی زادهجام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۱ - ۰ مس کرمان
۱۳۹۵-۰۸-۱۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
غلامرضا امینی زاده محمد خدمتی محمد سلطانیراه آهن 1 - 1 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
راه آهن ۱ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۲-۰۱-۱۶
عکاس :
اشخاص :
غلامرضا امینی زادهراه آهن 1 - 1 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
راه آهن ۱ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۲-۰۱-۱۶
عکاس :
اشخاص :
مرتضی کرمانی مقدم غلامرضا امینی زادهپرسپولیس 3 - 2 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پرسپولیس ۳ - ۲ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۱-۰۸-۲۹
عکاس :
اشخاص :
غلامرضا امینی زادهپرسپولیس 3 - 2 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پرسپولیس ۳ - ۲ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۱-۰۸-۲۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
غلامرضا امینی زادهسئونگنام کره جنوبی 3 - 1 ذوب آهن اصفهان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۰
سئونگنام کره جنوبی ۳ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۸۹-۰۸-۲۲
عکاس :
اشخاص :
غلامرضا امینی زاده حسن حاج رسولی هاذوب آهن اصفهان 1 - 0 الهلال عربستان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۰
ذوب آهن اصفهان ۱ - ۰ الهلال عربستان
۱۳۸۹-۰۷-۱۴
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
غلامرضا امینی زاده محمد قاضیذوب آهن اصفهان 1 - 0 الهلال عربستان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۰
ذوب آهن اصفهان ۱ - ۰ الهلال عربستان
۱۳۸۹-۰۷-۱۴
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
غلامرضا امینی زاده محمد قاضی