1
لطفا کمی صبر کنید !!

امیرحسین


شریفیان پور

۳۶۵ عکس
پرسپولیس 1 - 1 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۱۴۰۰-۱۳۹۹
پرسپولیس ۱ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۹-۱۰-۱۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
امیرحسین شریفیان پورذوب آهن اصفهان 0 - 0 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
ذوب آهن اصفهان ۰ - ۰ پرسپولیس
۱۳۹۸-۰۱-۲۸
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
امیرحسین شریفیان پور هادی محمدیاستقلال 3 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
استقلال ۳ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۷-۱۲-۰۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
امیرحسین شریفیان پورسایپا 0 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
سایپا ۰ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۷-۰۵-۱۸
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
امیرحسین شریفیان پورسایپا 0 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
سایپا ۰ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۷-۰۵-۱۸
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
امیرحسین شریفیان پور مهدی رجب زادهسایپا 0 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
سایپا ۰ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۷-۰۵-۱۸
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
امیرحسین شریفیان پورنساجی مازندران 0 - 1 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
نساجی مازندران ۰ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۷-۰۵-۰۵
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
محمدعرفان معصومی امید نمازی امیرحسین شریفیان پور عباس مرادی وحید رضایینساجی مازندران 0 - 1 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
نساجی مازندران ۰ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۷-۰۵-۰۴
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
زبیر نیک نفس محمدرشید مظاهری امیرحسین شریفیان پور عباس مرادیاستقلال 3 - 1 ذوب آهن اصفهان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2018
استقلال ۳ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۷-۰۲-۲۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سعید آذری امیرحسین شریفیان پوراستقلال 3 - 1 ذوب آهن اصفهان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2018
استقلال ۳ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۷-۰۲-۲۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
امیرحسین شریفیان پوراستقلال 3 - 1 ذوب آهن اصفهان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2018
استقلال ۳ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۷-۰۲-۲۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سعید آذری امیرحسین شریفیان پوراستقلال 3 - 1 ذوب آهن اصفهان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2018
استقلال ۳ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۷-۰۲-۲۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
امیرحسین شریفیان پورذوب آهن اصفهان 1 - 0 استقلال
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2018
ذوب آهن اصفهان ۱ - ۰ استقلال
۱۳۹۷-۰۲-۱۸
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
امیرحسین شریفیان پور حمید بوحمداننفت تهران 0 - 1 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
نفت تهران ۰ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۷-۰۲-۰۷
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
امیرحسین شریفیان پورسایپا 4 - 2 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سایپا ۴ - ۲ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۶-۱۱-۱۹
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
عباس مرادی امیرحسین شریفیان پورسایپا 4 - 2 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سایپا ۴ - ۲ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۶-۱۱-۱۹
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
عباس مرادی امیرحسین شریفیان پوراستقلال خوزستان 0 - 2 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
استقلال خوزستان ۰ - ۲ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۶-۱۱-۰۴
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
امیرحسین شریفیان پوراستقلال خوزستان 0 - 2 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
استقلال خوزستان ۰ - ۲ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۶-۱۱-۰۴
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
امیرحسین شریفیان پوراستقلال خوزستان 0 - 2 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
استقلال خوزستان ۰ - ۲ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۶-۱۱-۰۴
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
امیر قلعه نویی امیرحسین شریفیان پوراستقلال خوزستان 0 - 2 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
استقلال خوزستان ۰ - ۲ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۶-۱۱-۰۴
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
امیر قلعه نویی امیرحسین شریفیان پوراستقلال خوزستان 0 - 2 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
استقلال خوزستان ۰ - ۲ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۶-۱۱-۰۴
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
امیرحسین شریفیان پور احسان الله بعیدیاستقلال خوزستان 0 - 2 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
استقلال خوزستان ۰ - ۲ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۶-۱۱-۰۴
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
امیر قلعه نویی امیرحسین شریفیان پورذوب آهن اصفهان 1 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
ذوب آهن اصفهان ۱ - ۱ سایپا
۱۳۹۶-۰۷-۰۴
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
امیرحسین شریفیان پور اسماعیل شریفات امید خالدیذوب آهن اصفهان 1 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
ذوب آهن اصفهان ۱ - ۱ سایپا
۱۳۹۶-۰۷-۰۴
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
عباس مرادی امیرحسین شریفیان پور اسماعیل شریفات امید خالدیاستقلال 1 - 1 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
استقلال ۱ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۶-۰۶-۳۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محمد نژاد مهدی امیرحسین شریفیان پوراستقلال 1 - 1 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
استقلال ۱ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۶-۰۶-۳۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محمد نژاد مهدی امیرحسین شریفیان پوراستقلال 1 - 1 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
استقلال ۱ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۶-۰۶-۲۹
عکاس :
اشخاص :
محمد نژاد مهدی امیرحسین شریفیان پورصنعت نفت آبادان 2 - 2 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
صنعت نفت آبادان ۲ - ۲ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۶-۰۵-۳۱
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
امیرحسین شریفیان پورصنعت نفت آبادان 2 - 2 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
صنعت نفت آبادان ۲ - ۲ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۶-۰۵-۳۱
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
محمدعلی امیرحسین شریفیان پورصنعت نفت آبادان 2 - 2 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
صنعت نفت آبادان ۲ - ۲ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۶-۰۵-۳۱
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
امیرحسین شریفیان پور سیدمهدی موسویپیکان 0 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
پیکان ۰ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۶-۰۵-۲۰
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
امیرحسین شریفیان پورپیکان 0 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
پیکان ۰ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۶-۰۵-۲۰
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
امیرحسین شریفیان پورپیکان 0 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
پیکان ۰ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۶-۰۵-۲۰
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
امیرحسین شریفیان پورپیکان 0 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
پیکان ۰ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۶-۰۵-۲۰
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
امیرحسین شریفیان پورپیکان 0 - 0 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
پیکان ۰ - ۰ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۶-۰۵-۲۰
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
امیرحسین شریفیان پورفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۶-۰۳-۰۳
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
امیرحسین شریفیان پورفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۶-۰۳-۰۳
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
امیرحسین شریفیان پورذوب آهن اصفهان 2 - 0 پدیده مشهد
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
ذوب آهن اصفهان ۲ - ۰ پدیده مشهد
۱۳۹۶-۰۲-۱۴
عکاس :
اشخاص :
ربیع عطایا احسان الله بعیدی امیرحسین شریفیان پور