1
لطفا کمی صبر کنید !!

نساجی مازندران 0 - 1 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
نساجی مازندران ۰ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۷-۰۵-۰۵
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
محمدعرفان معصومی امید نمازی امیرحسین شریفیان پور عباس مرادی وحید رضایینساجی مازندران 0 - 1 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
نساجی مازندران ۰ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۷-۰۵-۰۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علیرضا قادری زفره عباس مرادینساجی مازندران 0 - 1 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
نساجی مازندران ۰ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۷-۰۵-۰۴
عکاس : پریسا پورطاهریان
اشخاص :
زبیر نیک نفس محمدرشید مظاهری امیرحسین شریفیان پور عباس مرادینساجی مازندران 0 - 1 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
نساجی مازندران ۰ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۷-۰۵-۰۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
زبیر نیک نفس عباس مرادیسایپا 4 - 2 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سایپا ۴ - ۲ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۶-۱۱-۱۹
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
عباس مرادی امیرحسین شریفیان پورسایپا 4 - 2 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
سایپا ۴ - ۲ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۶-۱۱-۱۹
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
عباس مرادی امیرحسین شریفیان پورذوب آهن اصفهان 1 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
ذوب آهن اصفهان ۱ - ۱ سایپا
۱۳۹۶-۰۷-۰۴
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
عباس مرادی امیرحسین شریفیان پور اسماعیل شریفات امید خالدیذوب آهن اصفهان 1 (2) - (4) 1 فجر سپاسی
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
ذوب آهن اصفهان ۱ - ۱ فجر سپاسی شیراز
۱۳۹۶-۰۶-۱۷
عکاس :
اشخاص :
عباس مرادیذوب آهن اصفهان 3 - 0 گسترش فولاد تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
ذوب آهن اصفهان ۳ - ۰ گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۶-۰۵-۱۳
عکاس :
اشخاص :
عباس مرادی عباس مرادی عباس مرادیذوب آهن اصفهان 3 - 0 گسترش فولاد تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
ذوب آهن اصفهان ۳ - ۰ گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۶-۰۵-۱۳
عکاس :
اشخاص :
عباس مرادیذوب آهن اصفهان 3 - 0 گسترش فولاد تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
ذوب آهن اصفهان ۳ - ۰ گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۶-۰۵-۱۳
عکاس :
اشخاص :
عباس مرادیفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۶-۰۳-۰۳
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
عباس مرادیفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۶-۰۳-۰۳
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
عباس مرادیپیکان 1 - 2 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
پیکان ۱ - ۲ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۶-۰۱-۲۶
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
مهران درخشان مهر عباس مرادیذوب آهن اصفهان 4 - 2 استقلال خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
ذوب آهن اصفهان ۴ - ۲ استقلال خوزستان
۱۳۹۵-۰۴-۳۰
عکاس :
اشخاص :
عباس مرادی محمود مهرویان بهزاد نوشادی محسن کرباسچیجام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال ۱ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۵-۰۳-۰۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عباس مرادیجام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال ۱ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۵-۰۳-۰۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عباس مرادی حجت حق وردی دانیال اسماعیلی فرجام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال ۱ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۵-۰۳-۰۹
عکاس :
اشخاص :
عباس مرادی وحید محمدزاده علی حمام محمد عسگری ذوب آهن اصفهانجام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال ۱ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۵-۰۳-۰۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عباس مرادیجام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال ۱ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۵-۰۳-۰۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عباس مرادیجام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال ۱ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۵-۰۳-۰۹
عکاس :
اشخاص :
عباس مرادی محمدباقر صادقی یحیی گل محمدی علی حمامجام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال ۱ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۵-۰۳-۰۹
عکاس :
اشخاص :
عباس مرادی یحیی گل محمدی سیدمجتبی حسینیجام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال ۱ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۵-۰۳-۰۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عباس مرادی علی حمامجام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال ۱ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۵-۰۳-۰۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عباس مرادی کاوه رضایی مهرداد قنبری شهرام ترکانجام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال ۱ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۵-۰۳-۰۹
عکاس : آریا جعفری
اشخاص :
مهدی تاج عباس مرادی یحیی گل محمدیجام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال ۱ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۵-۰۳-۰۹
عکاس :
اشخاص :
عباس مرادی مسعود حسن زاده امیرحسین گل محمدی ذوب آهن اصفهانجام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
استقلال ۱ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۵-۰۳-۰۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
عباس مرادی