1
لطفا کمی صبر کنید !!

رحیم


علی ایرانیان

۴۱۲ عکس
لیگ برتر، فصل 96-95، هفته بیست و سوم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
نفت تهران ۰ - ۲ پرسپولیس
۱۳۹۵-۱۲-۱۵
عکاس :
اشخاص :
رحیم علی ایرانیان رضا کرملاچبلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
نفت تهران ۲ - ۱ ماشین سازی تبریز
۱۳۹۵-۰۶-۳۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
مسعود قربانی رحیم علی ایرانیاننفت تهران 2 - 1 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
نفت تهران ۲ - ۱ صنعت نفت آبادان
۱۳۹۵-۰۶-۱۹
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
نادر دست نشان علی دایی رحیم علی ایرانیاننفت تهران 2 - 1 صنعت نفت آبادان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
نفت تهران ۲ - ۱ صنعت نفت آبادان
۱۳۹۵-۰۶-۱۹
عکاس : محمد امین انصاری
اشخاص :
غلامحسین امین فر نادر دست نشان علی دایی رحیم علی ایرانیانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال خوزستان ۲ - ۲ نفت تهران
۱۳۹۵-۰۵-۲۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
رحیم علی ایرانیانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال خوزستان ۲ - ۲ نفت تهران
۱۳۹۵-۰۵-۲۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
رحیم علی ایرانیانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال خوزستان ۲ - ۲ نفت تهران
۱۳۹۵-۰۵-۲۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
رحیم علی ایرانیانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال خوزستان ۲ - ۲ نفت تهران
۱۳۹۵-۰۵-۲۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
رحیم علی ایرانیانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال خوزستان ۲ - ۲ نفت تهران
۱۳۹۵-۰۵-۲۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
رحیم علی ایرانیانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال خوزستان ۲ - ۲ نفت تهران
۱۳۹۵-۰۵-۲۱
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
رحیم علی ایرانیانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
نفت تهران ۳ - ۰ پدیده مشهد
۱۳۹۵-۰۵-۱۶
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
علی دایی رحیم علی ایرانیان فرزاد محلوجیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
نفت تهران ۰ - ۱ سپاهان
۱۳۹۵-۰۵-۱۱
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
علی دایی رحیم علی ایرانیانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
نفت تهران ۰ - ۱ سپاهان
۱۳۹۵-۰۵-۱۱
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
رحیم علی ایرانیانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
نفت تهران ۰ - ۱ سپاهان
۱۳۹۵-۰۵-۱۱
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
رحیم علی ایرانیان عبدالله ویسیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
نفت تهران ۰ - ۱ سپاهان
۱۳۹۵-۰۵-۱۱
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
علی دایی رحیم علی ایرانیان عبدالله ویسیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۱ - ۱ نفت تهران
۱۳۹۵-۰۵-۰۴
عکاس :
اشخاص :
علی دایی محمد دایی رحیم علی ایرانیان فرزاد محلوجیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۱ - ۱ نفت تهران
۱۳۹۵-۰۵-۰۴
عکاس :
اشخاص :
علی دایی محمد دایی رحیم علی ایرانیان فرزاد محلوجی مجتبی صالحلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۱ - ۱ نفت تهران
۱۳۹۵-۰۵-۰۴
عکاس :
اشخاص :
علی دایی رحیم علی ایرانیانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۱ - ۱ نفت تهران
۱۳۹۵-۰۵-۰۴
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
علی دایی رحیم علی ایرانیان علیرضا منصوریان علی چینیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۱ - ۱ نفت تهران
۱۳۹۵-۰۵-۰۴
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
مدد جباری علی دایی رحیم علی ایرانیان علیرضا منصوریانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۱ - ۱ نفت تهران
۱۳۹۵-۰۵-۰۴
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
مدد جباری علی دایی رحیم علی ایرانیان علیرضا منصوریانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۱ - ۱ نفت تهران
۱۳۹۵-۰۵-۰۴
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
کاوه ستوده علی دایی رحیم علی ایرانیان منصور پورحیدریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۱ - ۱ نفت تهران
۱۳۹۵-۰۵-۰۴
عکاس :
اشخاص :
علی دایی رحیم علی ایرانیان علیرضا منصوریان محمد خرمگاه علی چینیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۱ - ۱ نفت تهران
۱۳۹۵-۰۵-۰۴
عکاس :
اشخاص :
مدد جباری علی دایی رحیم علی ایرانیان علیرضا منصوریان محمد خرمگاهلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۱ - ۱ نفت تهران
۱۳۹۵-۰۵-۰۴
عکاس :
اشخاص :
مدد جباری علی دایی رحیم علی ایرانیان علیرضا منصوریان محمد خرمگاهلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۱ - ۱ نفت تهران
۱۳۹۵-۰۵-۰۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
رحیم علی ایرانیان علیرضا منصوریان محمد خرمگاهلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۱ - ۱ نفت تهران
۱۳۹۵-۰۵-۰۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
رحیم علی ایرانیان علیرضا منصوریانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۱ - ۱ نفت تهران
۱۳۹۵-۰۵-۰۴
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
علی دایی بهزاد غلامپور رحیم علی ایرانیانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۱ - ۱ نفت تهران
۱۳۹۵-۰۵-۰۴
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
علی دایی رحیم علی ایرانیانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۱ - ۱ نفت تهران
۱۳۹۵-۰۵-۰۴
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
علی دایی رحیم علی ایرانیانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۱ - ۱ نفت تهران
۱۳۹۵-۰۵-۰۴
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
علی دایی رحیم علی ایرانیانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۱ - ۱ نفت تهران
۱۳۹۵-۰۵-۰۴
عکاس :
اشخاص :
علی دایی بهزاد غلامپور رحیم علی ایرانیانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۱ - ۱ نفت تهران
۱۳۹۵-۰۵-۰۴
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
علی دایی رحیم علی ایرانیان فرزاد محلوجیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۱ - ۱ نفت تهران
۱۳۹۵-۰۵-۰۴
عکاس :
اشخاص :
علی دایی بهزاد غلامپور رحیم علی ایرانیانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۱ - ۱ نفت تهران
۱۳۹۵-۰۵-۰۴
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
علی دایی رحیم علی ایرانیان عبدالله بهلولی سعید زارعیانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
استقلال ۱ - ۱ نفت تهران
۱۳۹۵-۰۵-۰۴
عکاس :
اشخاص :
علی دایی محمد دایی رحیم علی ایرانیان فرزاد محلوجیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
جلسه تمرینی تیم فوتبال نفت تهران
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
عکاس :
اشخاص :
مرتضی پورعلی گنجی رحیم علی ایرانیانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
جلسه تمرینی تیم فوتبال نفت تهران
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
عکاس :
اشخاص :
علی دایی رحیم علی ایرانیانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
جلسه تمرینی تیم فوتبال نفت تهران
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
عکاس :
اشخاص :
علی دایی رحیم علی ایرانیانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
نفت تهران ۲ - ۱ فولاد خوزستان
۱۳۹۵-۰۲-۱۹
عکاس :
اشخاص :
رحیم علی ایرانیان علیرضا منصوریانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
نفت تهران ۲ - ۱ فولاد خوزستان
۱۳۹۵-۰۲-۱۹
عکاس :
اشخاص :
غلامحسین حسنوی رحیم علی ایرانیان علیرضا منصوریانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
نفت تهران ۲ - ۱ فولاد خوزستان
۱۳۹۵-۰۲-۱۹
عکاس :
اشخاص :
غلامحسین حسنوی رحیم علی ایرانیان علیرضا منصوریانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
نفت تهران ۲ - ۱ فولاد خوزستان
۱۳۹۵-۰۲-۱۹
عکاس :
اشخاص :
غلامحسین حسنوی رحیم علی ایرانیان علیرضا منصوریانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
پرسپولیس ۰ - ۲ نفت تهران
۱۳۹۵-۰۲-۰۹
عکاس :
اشخاص :
مسعود قربانی رحیم علی ایرانیان حمید بوحمدان محمد خرمگاه علی چینی