1
لطفا کمی صبر کنید !!

سایپا 2 - 1 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سایپا ۱ - ۲ استقلال
۱۳۹۵-۱۲-۱۸
عکاس :
اشخاص :
ابراهیم صادقی محمد صفری وجیه الله چشمه سری فربد بقایی نائینی علی شاجانیسایپا 2 - 1 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سایپا ۱ - ۲ استقلال
۱۳۹۵-۱۲-۱۸
عکاس :
اشخاص :
ابراهیم صادقی محمد صفری وجیه الله چشمه سری فربد بقایی نائینی علی شاجانیسایپا 2 - 1 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سایپا ۱ - ۲ استقلال
۱۳۹۵-۱۲-۱۸
عکاس :
اشخاص :
ابراهیم صادقی محمد صفری وجیه الله چشمه سری فربد بقایی نائینی علی شاجانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سایپا ۱ - ۰ سیاه جامگان
۱۳۹۵-۱۱-۰۴
عکاس :
اشخاص :
علی شاجانی روزبه مددیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سایپا ۱ - ۰ سیاه جامگان
۱۳۹۵-۱۱-۰۴
عکاس :
اشخاص :
علی شاجانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
پرسپولیس ۱ - ۰ سایپا
۱۳۹۵-۱۰-۲۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی شاجانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
سایپا ۰ - ۰ تراکتور
۱۳۹۵-۰۷-۲۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی شاجانیفولاد خوزستان 2 - 2 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
فولاد خوزستان ۲ - ۲ سایپا
۱۳۹۵-۰۶-۲۰
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
وحید میرزایی علی شاجانی موسی ابراهیمیفولاد خوزستان 2 - 2 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
فولاد خوزستان ۲ - ۲ سایپا
۱۳۹۵-۰۶-۲۰
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
علی شاجانی وحید میرزایی احمد فاضلی ثانیفولاد خوزستان 2 - 2 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۶-۹۵
فولاد خوزستان ۲ - ۲ سایپا
۱۳۹۵-۰۶-۲۰
عکاس : سجاد ایمانیان
اشخاص :
علی قلی زاده رضا جعفری وحید میرزایی علی شاجانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
نفت تهران ۲ - ۱ فولاد خوزستان
۱۳۹۵-۰۲-۱۹
عکاس :
اشخاص :
علی شاجانی اکبر ایمانی علیرضا منصوریان محمدحسین ترابیانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
نفت تهران ۲ - ۱ فولاد خوزستان
۱۳۹۵-۰۲-۱۹
عکاس :
اشخاص :
علی شاجانی سیدمحسن سیدی علی چینیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
پرسپولیس ۰ - ۲ نفت تهران
۱۳۹۵-۰۲-۰۹
عکاس :
اشخاص :
علی شاجانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
پرسپولیس ۰ - ۲ نفت تهران
۱۳۹۵-۰۲-۰۹
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
علی شاجانی غلامحسین حسنوی سیدمحسن سیدی علیرضا منصوریانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
پرسپولیس ۰ - ۲ نفت تهران
۱۳۹۵-۰۲-۰۹
عکاس :
اشخاص :
علی شاجانی کریم باقری پندار خمارلو اصغر نیک سیرتلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
پرسپولیس ۰ - ۲ نفت تهران
۱۳۹۵-۰۲-۰۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی شاجانی وحید حیدریه محمد دانشگرلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
پرسپولیس ۰ - ۲ نفت تهران
۱۳۹۵-۰۲-۰۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی شاجانی وحید امیری حمید بوحمدان علی قربانی لوکا ماریچلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
پرسپولیس ۰ - ۲ نفت تهران
۱۳۹۵-۰۲-۰۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی شاجانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
پرسپولیس ۰ - ۲ نفت تهران
۱۳۹۵-۰۲-۰۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی شاجانی علیرضا منصوریانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
پرسپولیس ۰ - ۲ نفت تهران
۱۳۹۵-۰۲-۰۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی شاجانی علیرضا منصوریانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
پرسپولیس ۰ - ۲ نفت تهران
۱۳۹۵-۰۲-۰۹
عکاس :
اشخاص :
علی شاجانی مسعود قربانی سیدمحسن سیدی وحید زیوریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
پرسپولیس ۰ - ۲ نفت تهران
۱۳۹۵-۰۲-۰۹
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی شاجانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
نفت تهران ۰ - ۱ سپاهان
۱۳۹۵-۰۲-۰۵
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
علی شاجانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
نفت تهران ۰ - ۱ سپاهان
۱۳۹۵-۰۲-۰۵
عکاس :
اشخاص :
علی شاجانی وحید زیوریلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
نفت تهران ۰ - ۱ سپاهان
۱۳۹۵-۰۲-۰۵
عکاس :
اشخاص :
علی شاجانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
نفت تهران ۲ - ۱ پدیده مشهد
۱۳۹۵-۰۱-۲۱
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
علی شاجانی مسعود قربانی حمید بوحمدانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
نفت تهران ۲ - ۱ پدیده مشهد
۱۳۹۵-۰۱-۲۱
عکاس :
اشخاص :
علی شاجانی علیرضا منصوریانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
نفت تهران ۲ - ۱ پدیده مشهد
۱۳۹۵-۰۱-۲۱
عکاس :
اشخاص :
علی شاجانی غلامحسین حسنوی علیرضا منصوریانلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
نفت تهران ۲ - ۱ پدیده مشهد
۱۳۹۵-۰۱-۲۱
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
علی شاجانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
نفت تهران ۲ - ۱ پدیده مشهد
۱۳۹۵-۰۱-۲۱
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
علی شاجانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
نفت تهران ۱ - ۰ گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۱۲-۲۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی شاجانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
نفت تهران ۱ - ۰ گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۱۲-۲۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی شاجانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
نفت تهران ۱ - ۰ گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۱۲-۲۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی شاجانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
نفت تهران ۱ - ۰ گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۱۲-۲۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علیرضا بیرانوند علی شاجانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
نفت تهران ۱ - ۰ گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۱۲-۲۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی شاجانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
نفت تهران ۱ - ۰ گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۱۲-۲۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی شاجانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
نفت تهران ۱ - ۰ گسترش فولاد تبریز
۱۳۹۴-۱۲-۲۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی شاجانیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
نفت تهران ۰ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۴-۱۲-۱۶
عکاس :
اشخاص :
علی شاجانی سیدمحسن سیدی مهدی رجب زاده یحیی گل محمدیلیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۵-۹۴
نفت تهران ۰ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۴-۱۲-۱۶
عکاس :
اشخاص :
علی شاجانی سیدمحسن سیدی علی اکبر دارستانی حسن استکی