1
لطفا کمی صبر کنید !!

لیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 95-94

۱۳۹۴-۰۶-۲۵
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
محمدهادی یعقوبی فرزاد حافظیلیگ دسته اول فوتبال ایران، جام آزادگان، فصل 95-94

۱۳۹۴-۰۶-۲۵
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
محمدهادی یعقوبیراه آهن 1 - 0 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 94-93
راه آهن 1 - 0 ملوان بندر انزلی
۱۳۹۳-۰۶-۰۳
عکاس :
اشخاص :
محمدهادی یعقوبیراه آهن 1 - 0 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 94-93
راه آهن 1 - 0 ملوان بندر انزلی
۱۳۹۳-۰۶-۰۳
عکاس :
اشخاص :
محمدهادی یعقوبیراه آهن 1 - 0 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 94-93
راه آهن 1 - 0 ملوان بندر انزلی
۱۳۹۳-۰۶-۰۳
عکاس :
اشخاص :
محمدهادی یعقوبیراه آهن 1 - 0 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 94-93
راه آهن 1 - 0 ملوان بندر انزلی
۱۳۹۳-۰۶-۰۳
عکاس :
اشخاص :
محمدهادی یعقوبی محسن ایران نژادملوان بندر انزلی 2 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 94-93
ملوان بندر انزلی 2 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۳-۰۵-۲۹
عکاس :
اشخاص :
محمدهادی یعقوبی میثم حسینیملوان بندر انزلی 2 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 94-93
ملوان بندر انزلی 2 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۳-۰۵-۲۹
عکاس :
اشخاص :
میثم حسینی محمدهادی یعقوبیملوان بندر انزلی 2 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 94-93
ملوان بندر انزلی 2 - 1 پرسپولیس
۱۳۹۳-۰۵-۲۹
عکاس :
اشخاص :
محمدهادی یعقوبیاستقلال 1 - 0 داماش گيلان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
استقلال 1 - 0 داماش گيلان
۱۳۹۲-۱۰-۰۳
عکاس :
اشخاص :
آرش برهانی محمدهادی یعقوبی مصطفی حاجتی