1
لطفا کمی صبر کنید !!

سعید


شیرینی

۴۱۶ عکس
فوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۵-۰۲-۰۷
عکاس :
اشخاص :
سعید شیرینیفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۵-۰۲-۰۷
عکاس :
اشخاص :
سعید شیرینیفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۴-۱۱-۰۵
عکاس :
اشخاص :
سعید شیرینیلیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۵
پرسپولیس ۳ - ۰ لخویا قطر
۱۳۹۳-۱۲-۰۵
عکاس :
اشخاص :
محمدرضا خانزاده سعید شیرینی تماشاگرانپرسپولیس 3 - 1 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
پرسپولیس ۳ - ۱ صبا
۱۳۹۲-۱۲-۰۲
عکاس :
اشخاص :
سعید شیرینیپرسپولیس 3 - 1 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
پرسپولیس ۳ - ۱ صبا
۱۳۹۲-۱۲-۰۲
عکاس :
اشخاص :
موسی سلامت علی دایی سعید شیرینیپرسپولیس 3 - 1 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
پرسپولیس ۳ - ۱ صبا
۱۳۹۲-۱۲-۰۲
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
فرید بهزادی کریمی محمد دایی سعید شیرینیپرسپولیس 3 - 1 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
پرسپولیس ۳ - ۱ صبا
۱۳۹۲-۱۲-۰۲
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
محمد دایی سعید شیرینی علی دایی موسی سلامتپرسپولیس 3 - 1 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
پرسپولیس ۳ - ۱ صبا
۱۳۹۲-۱۲-۰۲
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
موسی سلامت علی دایی سعید شیرینیپرسپولیس 2 - 0 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
پرسپولیس ۲ - ۰ سپاهان
۱۳۹۲-۱۱-۱۱
عکاس :
اشخاص :
علی دایی سعید شیرینی فرزاد محلوجیفولاد خوزستان 1 (3) - (0) 1 پرسپولیس
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
فولاد خوزستان ۱ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۲-۱۱-۰۶
عکاس :
اشخاص :
علی دایی کریم باقری سعید شیرینیفولاد خوزستان 1 (3) - (0) 1 پرسپولیس
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
فولاد خوزستان ۱ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۲-۱۱-۰۶
عکاس :
اشخاص :
کریم باقری علی دایی سعید شیرینیجام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
فولاد خوزستان ۱ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۲-۱۱-۰۶
عکاس :
اشخاص :
سعید شیرینی علی دایی کریم باقریپرسپولیس 0 - 0 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
پرسپولیس ۰ - ۰ استقلال
۱۳۹۲-۱۰-۲۷
عکاس :
اشخاص :
فرزاد محلوجی علی دایی سعید شیرینیپرسپولیس 0 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
پرسپولیس ۰ - ۰ نفت تهران
۱۳۹۲-۱۰-۱۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
سعید شیرینی محمد داییملوان بندر انزلی 0 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
ملوان بندر انزلی ۰ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۲-۱۰-۰۳
عکاس :
اشخاص :
رضا صدقی عباسی علی دایی سعید شیرینیملوان بندر انزلی 0 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
ملوان بندر انزلی ۰ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۲-۱۰-۰۳
عکاس :
اشخاص :
سعید شیرینی کریم باقری محمد داییملوان بندر انزلی 0 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
ملوان بندر انزلی ۰ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۲-۱۰-۰۳
عکاس :
اشخاص :
بهزاد غلامپور علی دایی رضا محمدی سعید شیرینیملوان بندر انزلی 0 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
ملوان بندر انزلی ۰ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۲-۱۰-۰۳
عکاس :
اشخاص :
علی دایی سعید شیرینیمس كرمان 0 - 6 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
مس کرمان ۰ - ۶ پرسپولیس
۱۳۹۲-۰۹-۲۲
عکاس :
اشخاص :
سعید شیرینیمس كرمان 0 - 6 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
مس کرمان ۰ - ۶ پرسپولیس
۱۳۹۲-۰۹-۲۲
عکاس :
اشخاص :
سعید شیرینی علی دایی محمد دایی فرشاد قاسمی رضا فروزانی رضا صدقی عباسیپرسپولیس 2 - 1 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
پرسپولیس ۲ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۲-۰۹-۱۵
عکاس :
اشخاص :
لوکا بوناچیچ علی دایی سعید شیرینیپرسپولیس 2 - 1 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
پرسپولیس ۲ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۲-۰۹-۱۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سعید شیرینی محمدرضا خلعتبری محمد داییتراکتورسازی تبریز 1 - 0 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
تراکتور ۱ - ۰ پرسپولیس
۱۳۹۲-۰۹-۰۸
عکاس :
اشخاص :
سعید شیرینیتراکتورسازی تبریز 1 - 0 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
تراکتور ۱ - ۰ پرسپولیس
۱۳۹۲-۰۹-۰۸
عکاس :
اشخاص :
علی دایی سعید شیرینی کریم باقری محمد دایی رضا فروزانی قاسم عبدالصمدیپرسپولیس 0 - 0 استقلال خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
پرسپولیس ۰ - ۰ استقلال خوزستان
۱۳۹۲-۰۸-۱۵
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
محمد دایی کریم باقری سعید شیرینیپرسپولیس 2 - 0 الوند همدان
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
پرسپولیس ۲ - ۰ الوند همدان
۱۳۹۲-۰۸-۱۰
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
بهزاد غلامپور محمد دایی کریم باقری سعید شیرینیپرسپولیس 2 - 0 الوند همدان
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
پرسپولیس ۲ - ۰ الوند همدان
۱۳۹۲-۰۸-۱۰
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
علی دایی سعید شیرینیپرسپولیس 2 - 0 الوند همدان
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
پرسپولیس ۲ - ۰ الوند همدان
۱۳۹۲-۰۸-۱۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهزاد غلامپور محمد دایی کریم باقری سعید شیرینیپرسپولیس 2 - 0 الوند همدان
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
پرسپولیس ۲ - ۰ الوند همدان
۱۳۹۲-۰۸-۱۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
کریم باقری سعید شیرینی میلاد غریبیپرسپولیس 2 - 0 الوند همدان
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
پرسپولیس ۲ - ۰ الوند همدان
۱۳۹۲-۰۸-۱۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
رضا فروزانی محمد دایی کریم باقری سعید شیرینیپرسپولیس 2 - 0 الوند همدان
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
پرسپولیس ۲ - ۰ الوند همدان
۱۳۹۲-۰۸-۱۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محمد دایی کریم باقری سعید شیرینی محمدرضا خلعتبریپرسپولیس 2 - 0 الوند همدان
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
پرسپولیس ۲ - ۰ الوند همدان
۱۳۹۲-۰۸-۱۰
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
سعید شیرینیپرسپولیس 2 - 0 الوند همدان
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
پرسپولیس ۲ - ۰ الوند همدان
۱۳۹۲-۰۸-۱۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
بهزاد غلامپور محمد دایی کریم باقری سعید شیرینیپرسپولیس 2 - 0 الوند همدان
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
پرسپولیس ۲ - ۰ الوند همدان
۱۳۹۲-۰۸-۱۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محمد دایی کریم باقری سعید شیرینیپرسپولیس 2 - 0 الوند همدان
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
پرسپولیس ۲ - ۰ الوند همدان
۱۳۹۲-۰۸-۱۰
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
علی دایی سعید شیرینیپرسپولیس 2 - 0 الوند همدان
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
پرسپولیس ۲ - ۰ الوند همدان
۱۳۹۲-۰۸-۱۰
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
سعید شیرینی کریم باقریپرسپولیس 2 - 0 الوند همدان
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
پرسپولیس ۲ - ۰ الوند همدان
۱۳۹۲-۰۸-۱۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
محمد دایی کریم باقری سعید شیرینیپرسپولیس 2 - 0 الوند همدان
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
پرسپولیس ۲ - ۰ الوند همدان
۱۳۹۲-۰۸-۱۰
عکاس :
اشخاص :
علی دایی سعید شیرینیپرسپولیس 2 - 0 الوند همدان
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
پرسپولیس ۲ - ۰ الوند همدان
۱۳۹۲-۰۸-۱۰
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
علی دایی سعید شیرینیپرسپولیس 2 - 0 الوند همدان
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
پرسپولیس ۲ - ۰ الوند همدان
۱۳۹۲-۰۸-۱۰
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
کریم باقری سعید شیرینیپرسپولیس 2 - 0 الوند همدان
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
پرسپولیس ۲ - ۰ الوند همدان
۱۳۹۲-۰۸-۱۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
سعید شیرینی محمد نوریراه آهن 0 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
راه آهن ۰ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۲-۰۸-۰۵
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
سعید شیرینی کریم باقریراه آهن 0 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
راه آهن ۰ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۲-۰۸-۰۵
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
سعید شیرینی کریم باقری هادی محلوجیراه آهن 0 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
راه آهن ۰ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۲-۰۸-۰۵
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
سعید شیرینی کریم باقریراه آهن 0 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
راه آهن ۰ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۲-۰۸-۰۵
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
هادی محلوجی سعید شیرینی کریم باقریراه آهن 0 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
راه آهن ۰ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۲-۰۸-۰۵
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
سعید شیرینی کریم باقری هادی محلوجیراه آهن 0 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
راه آهن ۰ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۲-۰۸-۰۵
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
هادی محلوجی سعید شیرینی کریم باقریپرسپولیس 5 - 1 پدیده مشهد
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
پرسپولیس ۵ - ۱ پدیده مشهد
۱۳۹۲-۰۸-۰۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
سعید شیرینیپرسپولیس 5 - 1 پدیده مشهد
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
پرسپولیس ۵ - ۱ پدیده مشهد
۱۳۹۲-۰۸-۰۱
عکاس :
اشخاص :
علیرضا حقیقت علیرضا حاتم علی دایی سعید شیرینی رضا صدقی عباسی