1
لطفا کمی صبر کنید !!

نفت تهران 0 - 0 داماش گيلان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
نفت تهران ۰ - ۰ داماش گيلان
۱۳۹۲-۰۹-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سعید قدمی وریا غفورینفت تهران 0 - 0 داماش گيلان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
نفت تهران ۰ - ۰ داماش گيلان
۱۳۹۲-۰۹-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سعید قدمی حسین ابراهیمینفت تهران 0 - 0 داماش گيلان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
نفت تهران ۰ - ۰ داماش گيلان
۱۳۹۲-۰۹-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سعید قدمینفت تهران 0 - 0 داماش گيلان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
نفت تهران ۰ - ۰ داماش گيلان
۱۳۹۲-۰۹-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سعید قدمینفت تهران 0 - 0 داماش گيلان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
نفت تهران ۰ - ۰ داماش گيلان
۱۳۹۲-۰۹-۲۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سعید قدمیسایپا 2 - 3 داماش گيلان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
سایپا ۲ - ۳ داماش گيلان
۱۳۹۲-۰۹-۰۸
عکاس :
اشخاص :
ابوذر رحیمی سعید قدمی مصطفی حاجتیسایپا 2 - 3 داماش گيلان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
سایپا ۲ - ۳ داماش گيلان
۱۳۹۲-۰۹-۰۸
عکاس :
اشخاص :
ابوالفضل حاجی زاده ابوذر رحیمی سعید قدمی مصطفی حاجتیسایپا 2 - 3 داماش گيلان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
سایپا ۲ - ۳ داماش گيلان
۱۳۹۲-۰۹-۰۸
عکاس :
اشخاص :
سعید قدمی روح الله سیف الهیسایپا 2 - 3 داماش گيلان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
سایپا ۲ - ۳ داماش گيلان
۱۳۹۲-۰۹-۰۸
عکاس :
اشخاص :
ابوذر رحیمی بابک حاتمی سعید قدمیسایپا 2 - 3 داماش گيلان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
سایپا ۲ - ۳ داماش گيلان
۱۳۹۲-۰۹-۰۸
عکاس :
اشخاص :
سعید قدمیسایپا 2 - 3 داماش گيلان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
سایپا ۲ - ۳ داماش گيلان
۱۳۹۲-۰۹-۰۸
عکاس :
اشخاص :
سعید قدمیسایپا 2 - 3 داماش گيلان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
سایپا ۲ - ۳ داماش گيلان
۱۳۹۲-۰۹-۰۸
عکاس :
اشخاص :
سعید قدمی بابک حاتمیسایپا 2 - 3 داماش گيلان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
سایپا ۲ - ۳ داماش گيلان
۱۳۹۲-۰۹-۰۸
عکاس :
اشخاص :
ابوذر رحیمی سعید قدمی مصطفی حاجتیسایپا 2 - 3 داماش گيلان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
سایپا ۲ - ۳ داماش گيلان
۱۳۹۲-۰۹-۰۸
عکاس :
اشخاص :
سعید قدمی کاوه رضاییسایپا 2 - 3 داماش گيلان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
سایپا ۲ - ۳ داماش گيلان
۱۳۹۲-۰۹-۰۸
عکاس :
اشخاص :
ابوذر رحیمی سعید قدمی مصطفی حاجتی ابراهیم صادقیسایپا 2 - 3 داماش گيلان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
سایپا ۲ - ۳ داماش گيلان
۱۳۹۲-۰۹-۰۸
عکاس :
اشخاص :
سعید قدمی محمد مختاری ابوذر رحیمی مصطفی حاجتیسایپا 2 - 3 داماش گيلان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
سایپا ۲ - ۳ داماش گيلان
۱۳۹۲-۰۹-۰۸
عکاس :
اشخاص :
سعید قدمی کاوه رضاییسایپا 2 - 3 داماش گيلان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
سایپا ۲ - ۳ داماش گيلان
۱۳۹۲-۰۹-۰۸
عکاس :
اشخاص :
بابک حاتمی سعید قدمیپرسپولیس 2 - 0 داماش گيلان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
پرسپولیس ۲ - ۰ داماش گيلان
۱۳۹۲-۰۷-۲۶
عکاس :
اشخاص :
پیام صادقیان ابوالفضل حاجی زاده سعید قدمیپرسپولیس 2 - 0 داماش گيلان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
پرسپولیس ۲ - ۰ داماش گيلان
۱۳۹۲-۰۷-۲۶
عکاس :
اشخاص :
سعید قدمی مهرداد کفشگریپرسپولیس 2 - 0 داماش گيلان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
پرسپولیس ۲ - ۰ داماش گيلان
۱۳۹۲-۰۷-۲۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
حمیدرضا علی عسگری سعید قدمیپرسپولیس 2 - 0 داماش گيلان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
پرسپولیس ۲ - ۰ داماش گيلان
۱۳۹۲-۰۷-۲۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
سعید قدمیپرسپولیس 2 - 0 داماش گيلان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
پرسپولیس ۲ - ۰ داماش گيلان
۱۳۹۲-۰۷-۲۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
سعید قدمیپرسپولیس 2 - 0 داماش گيلان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
پرسپولیس ۲ - ۰ داماش گيلان
۱۳۹۲-۰۷-۲۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
سعید قدمی محمد حمیدیپرسپولیس 2 - 0 داماش گيلان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
پرسپولیس ۲ - ۰ داماش گيلان
۱۳۹۲-۰۷-۲۶
عکاس :
اشخاص :
پیام صادقیان ابوالفضل حاجی زاده سعید قدمیپرسپولیس 2 (2) - (4) 2 سپاهان
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پرسپولیس ۲ - ۲ سپاهان
۱۳۹۲-۰۲-۱۵
عکاس :
اشخاص :
محمدرضا خانزاده یحیی گل محمدی افشین اسماعیل زاده سعید قدمیپرسپولیس 2 (2) - (4) 2 سپاهان
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پرسپولیس ۲ - ۲ سپاهان
۱۳۹۲-۰۲-۱۵
عکاس :
اشخاص :
محمدرضا خانزاده یحیی گل محمدی افشین اسماعیل زاده سعید قدمیجلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
جلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس
۱۳۹۲-۰۲-۰۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
سعید قدمیجلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
جلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس
۱۳۹۱-۱۲-۲۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
افشین اسماعیل زاده فرشاد احمدزاده سعید قدمیجلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
جلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس
۱۳۹۱-۱۲-۲۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
افشین اسماعیل زاده فرشاد احمدزاده سعید قدمیپرسپولیس 2 - 0 راه آهن
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پرسپولیس ۲ - ۰ راه آهن
۱۳۹۱-۰۷-۲۹
عکاس :
اشخاص :
سامان آقازمانی شهاب گردان سعید قدمی افشین اسماعیل زادهپرسپولیس 2 - 0 راه آهن
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پرسپولیس ۲ - ۰ راه آهن
۱۳۹۱-۰۷-۲۹
عکاس :
اشخاص :
محمد قاضی شهاب گردان سعید قدمیپرسپولیس 2 - 0 راه آهن
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پرسپولیس ۲ - ۰ راه آهن
۱۳۹۱-۰۷-۲۹
عکاس :
اشخاص :
محمد قاضی شهاب گردان سعید قدمیپرسپولیس 2 - 0 راه آهن
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پرسپولیس ۲ - ۰ راه آهن
۱۳۹۱-۰۷-۲۹
عکاس :
اشخاص :
سامان آقازمانی محمد قاضی شهاب گردان سعید قدمیپرسپولیس 2 - 0 راه آهن
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پرسپولیس ۲ - ۰ راه آهن
۱۳۹۱-۰۷-۲۹
عکاس :
اشخاص :
محمد قاضی شهاب گردان سعید قدمیپرسپولیس 2 - 2 سایپا شمال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پرسپولیس ۲ - ۲ سایپا شمال
۱۳۹۱-۰۷-۲۳
عکاس :
اشخاص :
سعید قدمیجلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
جلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس
۱۳۹۱-۰۷-۲۲
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
جواد کاظمیان مهدی مهدوی کیا سامان آقازمانی سعید قدمی محسن بنگر پرسپولیس تهرانجلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
جلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس
۱۳۹۱-۰۷-۲۲
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
روح الله سیف الهی افشین اسماعیل زاده سعید قدمی فرشاد احمدزاده یحیی گل محمدیجلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
جلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس
۱۳۹۱-۰۷-۱۶
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
مهرزاد معدنچی مهدی مهدوی کیا روح الله سیف الهی سعید قدمیجلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
جلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس
۱۳۹۱-۰۷-۱۶
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
سعید قدمیپرسپولیس 0 - 0 نفت تهران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
پرسپولیس ۰ - ۰ نفت تهران
۱۳۹۱-۰۶-۲۶
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
ایمون زاید سعید قدمی