1
لطفا کمی صبر کنید !!

نساجی مازندران 0 - 1 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 98-97
نساجی مازندران 0 - 1 ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۷-۰۵-۰۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
امید نمازی علی اصغر امیریفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۴-۱۰-۲۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی اصغر امیریفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۴-۱۰-۲۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی اصغر امیریفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۴-۱۰-۲۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی اصغر امیریفولاد خوزستان 0 - 1 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
فولاد خوزستان 0 - 1 استقلال
۱۳۹۳-۰۱-۱۷
عکاس :
اشخاص :
علی اصغر امیریفولاد خوزستان 0 - 1 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
فولاد خوزستان 0 - 1 استقلال
۱۳۹۳-۰۱-۱۷
عکاس :
اشخاص :
علی اصغر امیریالجزیره امارات 0 - 1 استقلال
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2014
الجزیره امارات 0 - 1 استقلال
۱۳۹۳-۰۱-۱۳
عکاس :
اشخاص :
علی اصغر امیری محمدرضا کسراییالجزیره امارات 0 - 1 استقلال
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2014
الجزیره امارات 0 - 1 استقلال
۱۳۹۳-۰۱-۱۳
عکاس :
اشخاص :
مهدی تاج علی اصغر امیری محمدرضا کسراییالجزیره امارات 0 - 1 استقلال
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2014
الجزیره امارات 0 - 1 استقلال
۱۳۹۳-۰۱-۱۳
عکاس :
اشخاص :
علی فتح الله زاده مهدی تاج علی اصغر امیریسپاهان 0 - 0 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
سپاهان 0 - 0 استقلال
۱۳۹۲-۰۹-۱۴
عکاس :
اشخاص :
علی اصغر امیریسپاهان 0 - 0 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 93-92
سپاهان 0 - 0 استقلال
۱۳۹۲-۰۹-۱۴
عکاس :
اشخاص :
علی اصغر امیریالشباب امارات 2 - 4 استقلال
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2013
الشباب امارات 2 - 4 استقلال
۱۳۹۲-۰۲-۲۵
عکاس :
اشخاص :
علی اصغر امیری مجید صالح سیاوش اکبرپورالشباب امارات 2 - 4 استقلال
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2013
الشباب امارات 2 - 4 استقلال
۱۳۹۲-۰۲-۲۵
عکاس :
اشخاص :
علی اصغر امیری امیر قلعه نوییالشباب امارات 2 - 4 استقلال
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2013
الشباب امارات 2 - 4 استقلال
۱۳۹۲-۰۲-۲۵
عکاس :
اشخاص :
امیر قلعه نویی علی اصغر امیری مجید صالحالشباب امارات 2 - 4 استقلال
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2013
الشباب امارات 2 - 4 استقلال
۱۳۹۲-۰۲-۲۵
عکاس :
اشخاص :
علی اصغر امیری امیر قلعه نوییالشباب امارات 2 - 4 استقلال
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2013
الشباب امارات 2 - 4 استقلال
۱۳۹۲-۰۲-۲۵
عکاس :
اشخاص :
کاوه ستوده علی اصغر امیریگهر دورود 0 - 1 استقلال
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 92-91
گهر دورود 0 - 1 استقلال
۱۳۹۱-۱۰-۰۲
عکاس :
اشخاص :
میرشاد ماجدی علی اصغر امیریگهر دورود 0 - 1 استقلال
جام حذفی فوتبال ایران، فصل 92-91
گهر دورود 0 - 1 استقلال
۱۳۹۱-۱۰-۰۲
عکاس :
اشخاص :
علی اصغر امیری سیروس دین محمدیجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۱-۰۲-۲۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی اصغر امیری آرش برهانیجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۱-۰۲-۲۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی اصغر امیری آرش برهانی علی فتح الله زادهجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۱-۰۲-۲۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی اصغر امیری علی فتح الله زادهجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 91-90
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۱-۰۲-۲۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی اصغر امیری آرش برهانی علی فتح الله زادهاستقلال 4 - 1 پاختاکور ازبکستان
لیگ قهرمانان آسیا، فصل 2011
استقلال 4 - 1 پاختاکور ازبکستان
۱۳۹۰-۰۱-۱۷
عکاس :
اشخاص :
جواد شیرزاد علی اصغر امیری