1
لطفا کمی صبر کنید !!

علی اصغر


امیری

۱۰۳ عکس
نساجی مازندران 0 - 1 ذوب آهن اصفهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
نساجی مازندران ۰ - ۱ ذوب آهن اصفهان
۱۳۹۷-۰۵-۰۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
امید نمازی علی اصغر امیریفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۴-۱۰-۲۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی اصغر امیریفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۴-۱۰-۲۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی اصغر امیریفوتبال های بدون تورنمنت

۱۳۹۴-۱۰-۲۳
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی اصغر امیریفولاد خوزستان 0 - 1 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
فولاد خوزستان ۰ - ۱ استقلال
۱۳۹۳-۰۱-۱۷
عکاس :
اشخاص :
علی اصغر امیریفولاد خوزستان 0 - 1 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
فولاد خوزستان ۰ - ۱ استقلال
۱۳۹۳-۰۱-۱۷
عکاس :
اشخاص :
علی اصغر امیریالجزیره امارات 0 - 1 استقلال
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۴
الجزیره امارات ۰ - ۱ استقلال
۱۳۹۳-۰۱-۱۳
عکاس :
اشخاص :
علی اصغر امیری محمدرضا کسراییالجزیره امارات 0 - 1 استقلال
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۴
الجزیره امارات ۰ - ۱ استقلال
۱۳۹۳-۰۱-۱۳
عکاس :
اشخاص :
مهدی تاج علی اصغر امیری محمدرضا کسراییالجزیره امارات 0 - 1 استقلال
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۴
الجزیره امارات ۰ - ۱ استقلال
۱۳۹۳-۰۱-۱۳
عکاس :
اشخاص :
علی فتح الله زاده مهدی تاج علی اصغر امیریسپاهان 0 - 0 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
سپاهان ۰ - ۰ استقلال
۱۳۹۲-۰۹-۱۴
عکاس :
اشخاص :
علی اصغر امیریسپاهان 0 - 0 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۳-۹۲
سپاهان ۰ - ۰ استقلال
۱۳۹۲-۰۹-۱۴
عکاس :
اشخاص :
علی اصغر امیریالشباب امارات 2 - 4 استقلال
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۳
الشباب امارات ۲ - ۴ استقلال
۱۳۹۲-۰۲-۲۵
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
علی اصغر امیری مجید صالح سیاوش اکبرپورالشباب امارات 2 - 4 استقلال
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۳
الشباب امارات ۲ - ۴ استقلال
۱۳۹۲-۰۲-۲۵
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
علی اصغر امیری امیر قلعه نوییالشباب امارات 2 - 4 استقلال
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۳
الشباب امارات ۲ - ۴ استقلال
۱۳۹۲-۰۲-۲۵
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
امیر قلعه نویی علی اصغر امیری مجید صالحالشباب امارات 2 - 4 استقلال
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۳
الشباب امارات ۲ - ۴ استقلال
۱۳۹۲-۰۲-۲۵
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
علی اصغر امیری امیر قلعه نوییالشباب امارات 2 - 4 استقلال
لیگ قهرمانان آسیا، فصل ۲۰۱۳
الشباب امارات ۲ - ۴ استقلال
۱۳۹۲-۰۲-۲۵
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
کاوه ستوده علی اصغر امیریگهر دورود 0 - 1 استقلال
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
گهر دورود ۰ - ۱ استقلال
۱۳۹۱-۱۰-۰۲
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
میرشاد ماجدی علی اصغر امیریگهر دورود 0 - 1 استقلال
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
گهر دورود ۰ - ۱ استقلال
۱۳۹۱-۱۰-۰۲
عکاس :
اشخاص :
علی اصغر امیری سیروس دین محمدیجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۱-۰۸-۲۰
عکاس :
اشخاص :
میرشاد ماجدی امیر قلعه نویی علی اصغر امیریجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۱-۰۸-۱۷
عکاس :
اشخاص :
علی فتح الله زاده امیر قلعه نویی علی اصغر امیریجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۱-۰۸-۱۷
عکاس :
اشخاص :
علی فتح الله زاده امیر قلعه نویی علی اصغر امیریجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۱-۰۸-۱۷
عکاس :
اشخاص :
علی فتح الله زاده امیر قلعه نویی علی اصغر امیریصنعت نفت آبادان 1 - 2 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
صنعت نفت آبادان ۱ - ۲ استقلال
۱۳۹۱-۰۷-۰۵
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
سیدحسین حسینی علی اصغر امیری کاوه ستودهصنعت نفت آبادان 1 - 2 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
صنعت نفت آبادان ۱ - ۲ استقلال
۱۳۹۱-۰۷-۰۵
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
امیر قلعه نویی علی اصغر امیریجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۱-۰۳-۲۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
رضا رجبی امیر قلعه نویی علی اصغر امیریجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۲-۹۱
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۱-۰۳-۲۱
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
امیر عرب علی اصغر امیریجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۱-۰۲-۲۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی اصغر امیری پرویز مظلومی سیدعلی رحمتیجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۱-۰۲-۲۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی اصغر امیری آرش برهانی علی فتح الله زادهجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۱-۰۲-۲۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی اصغر امیری علی فتح الله زادهجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۱-۰۲-۲۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی فتح الله زاده علی اصغر امیری اکبر رضاییجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۱-۰۲-۲۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی اصغر امیری آرش برهانی علی فتح الله زادهجلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال
۱۳۹۱-۰۲-۲۴
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
علی اصغر امیری آرش برهانیصنعت نفت آبادان 1 - 2 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
صنعت نفت آبادان ۱ - ۲ استقلال
۱۳۹۱-۰۲-۱۷
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
احمد مالک علی اصغر امیری محمد سررشته داریصنعت نفت آبادان 1 - 2 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
صنعت نفت آبادان ۱ - ۲ استقلال
۱۳۹۱-۰۲-۱۷
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
احمد مالک علی اصغر امیری محمد سررشته داریصنعت نفت آبادان 1 - 2 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
صنعت نفت آبادان ۱ - ۲ استقلال
۱۳۹۱-۰۲-۱۷
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
علی اصغر امیریصنعت نفت آبادان 1 - 2 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
صنعت نفت آبادان ۱ - ۲ استقلال
۱۳۹۱-۰۲-۱۷
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
علی اصغر امیری محمد سررشته داری احمد مالکصنعت نفت آبادان 1 - 2 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
صنعت نفت آبادان ۱ - ۲ استقلال
۱۳۹۱-۰۲-۱۷
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
علی اصغر امیریصنعت نفت آبادان 1 - 2 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
صنعت نفت آبادان ۱ - ۲ استقلال
۱۳۹۱-۰۲-۱۷
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
علی اصغر امیری افشار لفظی علی حمودیصنعت نفت آبادان 1 - 2 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
صنعت نفت آبادان ۱ - ۲ استقلال
۱۳۹۱-۰۲-۱۷
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
علی اصغر امیریصنعت نفت آبادان 1 - 2 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
صنعت نفت آبادان ۱ - ۲ استقلال
۱۳۹۱-۰۲-۱۷
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
علی اصغر امیریصنعت نفت آبادان 1 - 2 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
صنعت نفت آبادان ۱ - ۲ استقلال
۱۳۹۱-۰۲-۱۷
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
علی اصغر امیریصنعت نفت آبادان 1 - 2 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
صنعت نفت آبادان ۱ - ۲ استقلال
۱۳۹۱-۰۲-۱۷
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
احمد مالک علی اصغر امیری علی اصغر امیریصنعت نفت آبادان 1 - 2 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
صنعت نفت آبادان ۱ - ۲ استقلال
۱۳۹۱-۰۲-۱۷
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
علی اصغر امیریصنعت نفت آبادان 1 - 2 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
صنعت نفت آبادان ۱ - ۲ استقلال
۱۳۹۱-۰۲-۱۷
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
محمد سررشته داری علی اصغر امیریصنعت نفت آبادان 1 - 2 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
صنعت نفت آبادان ۱ - ۲ استقلال
۱۳۹۱-۰۲-۱۷
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
علی اصغر امیریصنعت نفت آبادان 1 - 2 استقلال
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
صنعت نفت آبادان ۱ - ۲ استقلال
۱۳۹۱-۰۲-۱۷
عکاس : مصطفی امان الله
اشخاص :
علی اصغر امیری