1
لطفا کمی صبر کنید !!

صبا 1 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 90-89
صبا 1 - 1 سایپا
۱۳۸۹-۰۹-۱۹
عکاس :
اشخاص :
امین منوچهری پائولو آلمیدا سانتوسصبا 1 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 90-89
صبا 1 - 1 سایپا
۱۳۸۹-۰۹-۱۹
عکاس :
اشخاص :
ابراهیم صادقی پائولو آلمیدا سانتوسصبا 1 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 90-89
صبا 1 - 1 سایپا
۱۳۸۹-۰۹-۱۹
عکاس :
اشخاص :
ابراهیم صادقی پائولو آلمیدا سانتوسصبا 1 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 90-89
صبا 1 - 1 سایپا
۱۳۸۹-۰۹-۱۹
عکاس :
اشخاص :
پائولو آلمیدا سانتوس مرتضی ابراهیمی فرزاد حاتمی هادی اصغریصبا 1 - 1 سایپا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 90-89
صبا 1 - 1 سایپا
۱۳۸۹-۰۹-۱۹
عکاس :
اشخاص :
پائولو آلمیدا سانتوس ابراهیم صادقی وحید حمدی نژاد مجید غلام نژادصبا 1 - 0 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 90-89
صبا 1 - 0 ملوان بندر انزلی
۱۳۸۹-۰۹-۱۲
عکاس :
اشخاص :
پژمان نوری پائولو آلمیدا سانتوسصبا 1 - 0 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 90-89
صبا 1 - 0 ملوان بندر انزلی
۱۳۸۹-۰۹-۱۲
عکاس :
اشخاص :
پائولو آلمیدا سانتوس پژمان نوریصبا 1 - 0 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 90-89
صبا 1 - 0 ملوان بندر انزلی
۱۳۸۹-۰۹-۱۲
عکاس :
اشخاص :
پژمان نوری پائولو آلمیدا سانتوسصبا 1 - 0 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 90-89
صبا 1 - 0 ملوان بندر انزلی
۱۳۸۹-۰۹-۱۲
عکاس :
اشخاص :
پائولو آلمیدا سانتوسصبا 1 - 0 ملوان بندر انزلی
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 90-89
صبا 1 - 0 ملوان بندر انزلی
۱۳۸۹-۰۹-۱۲
عکاس :
اشخاص :
پژمان نوری پائولو آلمیدا سانتوس واندو داکوستا سیلواصبا 0 - 0 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 90-89
صبا 0 - 0 تراکتورسازی تبریز
۱۳۸۹-۰۸-۲۰
عکاس :
اشخاص :
پائولو آلمیدا سانتوسصبا 0 - 0 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 90-89
صبا 0 - 0 تراکتورسازی تبریز
۱۳۸۹-۰۸-۲۰
عکاس :
اشخاص :
سعید خانی جاسم کرار محمد پائولو آلمیدا سانتوسصبا 0 - 0 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 90-89
صبا 0 - 0 تراکتورسازی تبریز
۱۳۸۹-۰۸-۲۰
عکاس :
اشخاص :
مهدی کیانی پائولو آلمیدا سانتوسصبا 0 - 0 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 90-89
صبا 0 - 0 تراکتورسازی تبریز
۱۳۸۹-۰۸-۲۰
عکاس :
اشخاص :
سعید خانی پائولو آلمیدا سانتوسصبا 0 - 0 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 90-89
صبا 0 - 0 تراکتورسازی تبریز
۱۳۸۹-۰۸-۲۰
عکاس :
اشخاص :
آندرانیک تیموریان محسن بیات پائولو آلمیدا سانتوسصبا 0 - 0 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 90-89
صبا 0 - 0 تراکتورسازی تبریز
۱۳۸۹-۰۸-۲۰
عکاس :
اشخاص :
یدالله جهانبازی پائولو آلمیدا سانتوسصبا 0 - 0 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 90-89
صبا 0 - 0 تراکتورسازی تبریز
۱۳۸۹-۰۸-۲۰
عکاس :
اشخاص :
علیرضا واحدی نیکبخت پائولو آلمیدا سانتوسصبا 0 - 0 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 90-89
صبا 0 - 0 تراکتورسازی تبریز
۱۳۸۹-۰۸-۲۰
عکاس :
اشخاص :
پائولو آلمیدا سانتوس علیرضا میرشفیعیانصبا 0 - 0 تراکتورسازی تبریز
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 90-89
صبا 0 - 0 تراکتورسازی تبریز
۱۳۸۹-۰۸-۲۰
عکاس :
اشخاص :
علیرضا واحدی نیکبخت پائولو آلمیدا سانتوس علی علیزادهسایپا 1 - 0 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 90-89
سایپا 1 - 0 صبا
۱۳۸۹-۰۵-۰۵
عکاس :
اشخاص :
پائولو آلمیدا سانتوسسایپا 1 - 0 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 90-89
سایپا 1 - 0 صبا
۱۳۸۹-۰۵-۰۵
عکاس :
اشخاص :
پائولو آلمیدا سانتوسسایپا 1 - 0 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 90-89
سایپا 1 - 0 صبا
۱۳۸۹-۰۵-۰۵
عکاس :
اشخاص :
پائولو آلمیدا سانتوسسایپا 1 - 0 صبا
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل 90-89
سایپا 1 - 0 صبا
۱۳۸۹-۰۵-۰۵
عکاس :
اشخاص :
کریم انصاریفرد پائولو آلمیدا سانتوس