1
لطفا کمی صبر کنید !!

نفت تهران 4 - 1 پاس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
نفت تهران ۴ - ۱ پاس
۱۳۸۹-۱۱-۲۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی نظرزادهنفت تهران 2 - 2 استیل آذین
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
نفت تهران ۲ - ۲ استیل آذین
۱۳۸۹-۱۰-۰۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی نظرزادهنفت تهران 2 - 2 استیل آذین
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۰-۸۹
نفت تهران ۲ - ۲ استیل آذین
۱۳۸۹-۱۰-۰۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
علی نظرزاده