1
لطفا کمی صبر کنید !!

استقلال 3 - 0 فجر سپاسی شیراز
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۹-۹۸
استقلال ۳ - ۰ فجر سپاسی شیراز
۱۳۹۸-۰۷-۲۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
رضا قاسمیاستقلال 3 - 0 فجر سپاسی شیراز
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۹۹-۹۸
استقلال ۳ - ۰ فجر سپاسی شیراز
۱۳۹۸-۰۷-۲۵
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
رضا قاسمیاستقلال 0 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۹-۹۸
استقلال ۰ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۸-۰۶-۳۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
محمد دانشگر فرشاد احمدزاده رضا قاسمیاستقلال 0 - 1 پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۹-۹۸
استقلال ۰ - ۱ پرسپولیس
۱۳۹۸-۰۶-۳۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
محسن کریمی رضا قاسمیراه آهن 1 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
راه آهن ۱ - ۱ سپاهان
۱۳۹۰-۰۷-۲۸
عکاس :
اشخاص :
مجید بصیرت رضا قاسمی علی داییراه آهن 1 - 1 سپاهان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۱-۹۰
راه آهن ۱ - ۱ سپاهان
۱۳۹۰-۰۷-۲۸
عکاس :
اشخاص :
رضا قاسمی علی داییجلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
جام ملت های آسیا 2007 مالزی
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
۱۳۸۶-۰۴-۱۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
رضا قاسمی مهدی مناجاتیجلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
جام ملت های آسیا 2007 مالزی
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
۱۳۸۶-۰۴-۱۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
رضا قاسمیجلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
جام ملت های آسیا 2007 مالزی
جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران
۱۳۸۶-۰۴-۱۴
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
رضا قاسمی