1
لطفا کمی صبر کنید !!

سید محمد


منتظری

۲۰ عکس
قشقایی شیراز ۱ - ۲ فولاد خوزستان
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۱۴۰۰-۹۹
قشقایی شیراز ۱ - ۲ فولاد خوزستان
۱۴۰۰-۰۲-۲۹
عکاس : محمدرضا دهداری
اشخاص :
سید محمد منتظریقشقایی شیراز ۱ - ۲ فولاد خوزستان
جام حذفی فوتبال ایران، فصل ۱۴۰۰-۹۹
قشقایی شیراز ۱ - ۲ فولاد خوزستان
۱۴۰۰-۰۲-۲۹
عکاس : محمدرضا دهداری
اشخاص :
سید محمد منتظریپرسپولیس 1 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۹-۹۸
پرسپولیس ۱ - ۰ فولاد خوزستان
۱۳۹۹-۰۴-۲۸
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سید محمد منتظریپرسپولیس 1 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۹-۹۸
پرسپولیس ۱ - ۰ فولاد خوزستان
۱۳۹۹-۰۴-۲۸
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سید محمد منتظریپرسپولیس 1 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۹-۹۸
پرسپولیس ۱ - ۰ فولاد خوزستان
۱۳۹۹-۰۴-۲۸
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سید محمد منتظریپرسپولیس 1 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۹-۹۸
پرسپولیس ۱ - ۰ فولاد خوزستان
۱۳۹۹-۰۴-۲۸
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سید محمد منتظریپرسپولیس 1 - 0 فولاد خوزستان
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۹-۹۸
پرسپولیس ۱ - ۰ فولاد خوزستان
۱۳۹۹-۰۴-۲۸
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سید محمد منتظریپرسپولیس 2 - 1 نساجی مازندران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
پرسپولیس ۲ - ۱ نساجی مازندران
۱۳۹۷-۰۶-۲۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
جواد نکونام سید محمد منتظریپرسپولیس 2 - 1 نساجی مازندران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
پرسپولیس ۲ - ۱ نساجی مازندران
۱۳۹۷-۰۶-۲۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
جواد نکونام سید محمد منتظریپرسپولیس 2 - 1 نساجی مازندران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
پرسپولیس ۲ - ۱ نساجی مازندران
۱۳۹۷-۰۶-۲۱
عکاس : فرشاد عباسی
اشخاص :
سید محمد منتظری مهدی خرمی یکتا فرشاد قدیریپرسپولیس 2 - 1 نساجی مازندران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷
پرسپولیس ۲ - ۱ نساجی مازندران
۱۳۹۷-۰۶-۲۱
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سید محمد منتظریجلسه تمرینی تیم فوتبال نساجی مازندران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷

۱۳۹۷-۰۴-۱۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سید محمد منتظریجلسه تمرینی تیم فوتبال نساجی مازندران
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۸-۹۷

۱۳۹۷-۰۴-۱۲
عکاس : ابوالفضل امان الله
اشخاص :
سید محمد منتظرینفت تهران 0 - 0 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
نفت تهران ۰ - ۰ پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۰۹-۱۰
عکاس : علیرضا کرمی
اشخاص :
سید محمد منتظری مهدی تارتار حمید درخشاننفت تهران 0 - 0 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
نفت تهران ۰ - ۰ پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۰۹-۱۰
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
سید محمد منتظرینفت تهران 0 - 0 پارس جنوبی جم
لیگ برتر فوتبال ایران، فصل ۹۷-۹۶
نفت تهران ۰ - ۰ پارس جنوبی جم
۱۳۹۶-۰۹-۱۰
عکاس : میلاد اسماعیلی شوشتری
اشخاص :
مجتبی خورشیدی سید محمد منتظری