رضا علیشیری

رضا عليشيري متولد 1359 در تهران و داراي مدرك تحصيلي ليسانس (مهندسي) كشاورزي است. فرزند يونس عليشيري، يكي از قديمي ترين و بهترين عكاسان مطبوعاتي ايران است. فعاليت مطبو عاتي خود را از سال 1381 و از روزنامه ورزشي نود آغاز نمود. از سال 1353 تا 1385 به عنوان دبير سرويس عكس روزنامه پاس جوان و خبرگزاري ايپنا مشغول به فعاليت بوده است. مجله فوتبال، روزنامه ورزشي گل و روزنامه خراسان از ديگر نشرياتي است كه با آنها همكاري داشته است. ايشان هم اكنون يكي از عكاسان روزنامه ورزشي دنياي فوتبال است. بازي هاي پاراالمپيك آسيايي مالزي 2006 مهمترين تورنمنتي مي باشد كه در آن حضور داشته است.

رضا علیشیری