میلاد اسماعیلی شوشتری

میلاد اسماعیلی شوشتری

متولد 1371 اهواز

فارغ‌التحصیل عکاسی خبری

 
- عضو انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی ایران

- عضو انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران

 

- نفر اول بخش جام‌جهانی نهمین جشنواره عکس خبری دوربین نت - تهران - 1393

- منتخب اولین دوسالانه جشنواره عکس ورزشی - تهران - 1393

- منتخب بخش ورزشی دوازدهمین جشنواره تصویر سال - تهران - 1393

- منتخب بخش ورزشی جشنواره عکس خبری دوربین نت - تهران - 1394

- نفر دوم اولین جشنواره عکس ورزشی مهر اروند - آبادان - 1394

- منتخب سیزدهمین جشنواره تصویرسال در بخش خبری و ورزشی - تهران - 1394

میلاد اسماعیلی شوشتری