محمدرضا دهداری

محمد رضا دهداری متولد ۱۳۶۵ در آبادان است و از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را با روزنامه آفتاب یزد آغاز کرده است . سابقه همکاری با جام جم آنلاین و خبر آنلاین را نیر در کارنامه خود دارد . در حال حاضر با سرویس  عکس خبرگزاریهای داخلی همکاری مینماید.

محمدرضا  دهداری