1
لطفا کمی صبر کنید !!

محمد رضا  دهداری

محمد رضا دهداری متولد ۱۳۶۵ در آبادان است و از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را با روزنامه آفتاب یزد آغاز کرده است . سابقه همکاری با جام جم آنلاین و خبر آنلاین را نیر در کارنامه خود دارد . در حال حاضر با سرویس  عکس خبرگزاریهای داخلی همکاری مینماید.