رضا سعیدی پور

رضا سعيدي پور متولد 1355 در تهران و لیسانس رشته هاي حسابداري و تربيت بدني است. از يك خانواده مطبوعاتي بوده وعكاسي را به صورت تجربي آموخته است. فعاليت مطبو عاتي خود را از سال 1377 واز هفته نامه ماهان آغاز کرد. در تمام اين مدت بيشترين همكاري را با هفته نامه هاي ماهان، سپاس،نور، روزنامه هاي خبرورزشي، البرز، صبح ورزش،دنياي فوتبال و خبرگزاري برنا و سايت تبيان داشته است. بازي هاي آسيايي 2006 دوحه مهمترين تورنمنتي است  كه در آن حضور داشته است.

رضا سعیدی پور