مهدی ملک محمد

مهدی ملک محمد در تاریخ 22 اردیبهشت 1363 در تهران متولد شد. مدرک فوق دیپلم اش را در رشته ی نقشه کشی ساختمان اخذ کرد و از سال 1384 به عکاسی در مطبوعات پرداخت. روزنامه "نود" آغاز راه او بود. سپس به هم کاری با روزنامه ی روز ورزش - تخصصی ورزش کشتی - پرداخت."گل"، "جهان فوتبال"، "البرز ورزشی"، "دنیای فوتبال"، "جام جم""، "جوان" و "خبر ورزشی" دیگر روزنامه هایی است که مهدی ملک محمد در آن ها عکاسی کرده است. وی هم اکنون برای سه روزنامه ی "جام جم"، "جوان" و "خبر رورزشی" عکس می گیرد.

مهدی ملک محمد