خرید عکس

ابتدا سایز مورد نظر را انتخاب نمایید

قیمت :
ابتدا سایز عکس را انتخاب کنید
قیمت :
راهنما و مقایسه سایز ها

سپاهان ۲ - ۰ ذوب آهن اصفهان

دوره بیستم لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس، فصل ۱۴۰۰-۱۳۹۹، هفته بیست و نهم، دور برگشت، ۱۴۰۰/۰۵/۰۳، اصفهان، ورزشگاه نقش جهان اصفهان، سپاهان ۲ - ذوب آهن اصفهان ۰

سپاهان ۲ - ۰ ذوب آهن اصفهان