دو و میدانی

4 آذر 1389
سجاد مرادی

چین : مسابقات دو و میدانی، ورزشگاه گوانگجو، شانزدهمین دوره بازی های آسیایی گوانگجو 2010، سجاد مرادی
4 آذر 1389
لیلا ابراهیمی

چین : مسابقات دو و میدانی، ورزشگاه گوانگجو، شانزدهمین دوره بازی های آسیایی گوانگجو 2010، لیلا ابراهیمی
3 آذر 1389
احسان حدادی

چین : مسابقات دو و میدانی، ورزشگاه گوانگجو، شانزدهمین دوره بازی های آسیایی گوانگجو 2010، احسان حدادی
1 آذر 1389
محمد حسین ربانی

چین : مسابقات دو و میدانی، ورزشگاه گوانگجو، شانزدهمین دوره بازی های آسیایی گوانگجو 2010، محمد حسین ربانی
30 آبان 1389
لیلا رجبی

چین : مسابقات دو و میدانی، ورزشگاه گوانگجو، شانزدهمین دوره بازی های آسیایی گوانگجو 2010، لیلا رجبی
30 آبان 1389
مسابقات دو و میدانی

چین : مسابقات دو و میدانی، ورزشگاه گوانگجو، شانزدهمین دوره بازی های آسیایی گوانگجو 2010
20 آذر 1385
احسان مهاجر شجاعی

قطر : فینال مسابقات 800 متر دو و میدانی مردان، ورزشگاه الخلیفه، پانزدهمین دوره بازی های آسیایی دوحه 2006، احسان مهاجر شجاعی
20 آذر 1385
هادی سپهرزاد

قطر : مسابقات 1500 متر دو و میدانی مردان، ورزشگاه الخلیفه، پانزدهمین دوره بازی های آسیایی دوحه 2006، هادی سپهرزاد
19 آذر 1385
رضا بوعذار

قطر : مسابقات 400 متر دو و میدانی مردان، ورزشگاه الخلیفه، پانزدهمین دوره بازی های آسیایی دوحه 2006، رضا بوعذار
19 آذر 1385
عباس صمیمی

قطر : فینال پرتاب دیسک مردان، ورزشگاه الخلیفه، پانزدهمین دوره بازی های آسیایی دوحه 2006، عباس صمیمی
19 آذر 1385
احسان حدادی

قطر : فینال پرتاب دیسک مردان، ورزشگاه الخلیفه، پانزدهمین دوره بازی های آسیایی دوحه 2006، احسان حدادی
17 آذر 1385
مینا پورسیفی

قطر : مسابقات 800 متر دو و میدانی بانوان، ورزشگاه الخلیفه، پانزدهمین دوره بازی های آسیایی دوحه 2006، مینا پورسیفی
17 آذر 1385
سجاد مرادی

قطر : مسابقات 1500 متر دو و میدانی مردان، ورزشگاه الخلیفه، پانزدهمین دوره بازی های آسیایی دوحه 2006، سجاد مرادی
17 آذر 1385
لیلا ابراهیمی

قطر : مسابقات 800 متر دو و میدانی بانوان، ورزشگاه الخلیفه، پانزدهمین دوره بازی های آسیایی دوحه 2006، لیلا ابراهیمی
17 آذر 1385
محمد محسن ربانی

قطر : پرش با نیزه مردان، ورزشگاه الخلیفه، پانزدهمین دوره بازی های آسیایی دوحه 2006، محمد محسن ربانی
صفحه:   از 1 عکس در هر صفحه:


Copyright © 2005-2013 Photoaman Photo Agency.