1
لطفا کمی صبر کنید !!

ذوب آهن اصفهان 0 - 2 سپاهان
ذوب آهن اصفهان 0 - 2 سپاهان
عکس : امیر حسینی
اشخاص :

مهدی صدیقیذوب آهن اصفهان 0 - 2 سپاهان
ذوب آهن اصفهان 0 - 2 سپاهان
عکس : امیر حسینی
اشخاص :

سعید آقاییذوب آهن اصفهان 0 - 2 سپاهان
ذوب آهن اصفهان 0 - 2 سپاهان
عکس : امیر حسینی
اشخاص :

میلاد سرلک