1
لطفا کمی صبر کنید !!

کاله 3 - 0 الریان قطر
کاله 3 - 0 الریان قطر
عکس : علیرضا کرمی
اشخاص :

رضا قرا میلاد عبادی پور سید محمد موسوی صابر نریمان نژاد عبدالرضا علیزاده حمزه زرینی علی سجادی مهرداد مهرانپور فرهاد قائمی ولدو پتکوویچ مهدی بازارگرد محمدرضا داورزنی عادل غلامی بهمن سلیمانی علی فرهادی محمد شریعتی حمید سجادی بهروز عطایی قاسم نائیجی