1
لطفا کمی صبر کنید !!

ذوب آهن اصفهان 1 - 1 صنعت نفت آبادان
ذوب آهن اصفهان 1 - 1 صنعت نفت آبادان
عکس : آریا جعفری
اشخاص :