1
لطفا کمی صبر کنید !!

استقلال خوزستان 1 - 1 ذوب آهن اصفهان
استقلال خوزستان 1 - 1 ذوب آهن اصفهان
عکس : امیرحسین خیرخواه
اشخاص :

محمد نژاد مهدی دانیال اسماعیلی فر احسان پهلوان سید محمدرضا حسینی جری بنگستون ریکاردو مهران درخشان مهر علی حمام مهدی مهدی پور وحید محمدزاده محمدرشید مظاهری مهدی رجب زاده سید مهدی مرجانزاده شاهو اصلانی قهرمان نجفی ذوب آهن اصفهان